Przejdź do właściwej treści strony Przejdź do menu Przejdź do sekcji siedziby organizacji

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych

Najnowsze projekty

Centrum Aktywności

Celem funkcjonowania Centrum Aktywności jest wspieranie osób z niepełnosprawnościami w osiągnięciu większej samodzielności, w skuteczniejszej realizacji działań związanych z aktywnością społeczną i zawodową.

Placówka Centrum Aktywności

Celem funkcjonowania placówki Centrum Aktywności jest wspieranie osób z niepełnosprawnościami w osiągnięciu większej samodzielności, w skuteczniejszej realizacji działań związanych z aktywnością społeczną i zawodową.

Wyświetl wszystkie projekty

Aktualności

30-lecie Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych

19 września 2023

15 września 2023r. w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyła się Gala z okazji 30-lecia Warminsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych

PFRON: Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością

12 września 2023

Więcej informacji:

Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością (CIDON) świadczą kompleksowe usługi informacyjne i doradcze dla osób z niepełnosprawnością oraz ich otoczenia. Centra powstały w ramach realizacji przez PFRON programu pn. „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością”…

Ogłoszenie o pracę – Doradca Zawodowy/ Trener pracy

20 czerwca 2023

Warmińsko- Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych poszukuje kandydatów na stanowisko: Doradca zawodowy/ Trener pracy Co oferujemy: pracę pełną wyzwań dającą poczucie realnego wpływu na zmianę sytuacji OzN na rynku pracy, przyjazne środowisko pracy w zespole ludzi z pasją, elastyczne godziny pracy, formę zatrudnienia na umowę zlecenie. Czym będziesz się zajmować: opracowywaniem Indywidualnych Planów Działania dla naszych beneficjentów, […]

ZINTEGROWANI NIEPEŁNOSPRAWNI 2023

06 czerwca 2023

Konferencja odbyła się w dniach 25-27 maja 2023 r. w Ośrodku Wczasowym Bęsia.   Głównym celem projektu był wzrost potencjału Warmińsko–Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych jako federacji oraz zrzeszonych w nim organizacji z województwa warmińsko–mazurskiego działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Celem szczegółowym projektu – zwiększenie poziomu umiejętności i aktywności organizacji pozarządowych w zakresie działań partnerskich z administracją […]

Startuje iPFRON+. Nauka języka migowego – od kwietnia rusza elektroniczny nabór wniosków

14 marca 2023

Komunikacja werbalna, czyli słowna, stanowi dla człowieka najbardziej naturalny sposób komunikacji, a rozmowa jest nieodłączną częścią ludzkich kontaktów. Dla osób z zaburzeniami słuchu rozmowa za pomocą słów jest jednak utrudniona, a często wręcz niemożliwa. W takich przypadkach z pomocą przychodzi język migowy. Komunikacja za pomocą gestów wspartych mimiką pozwala skutecznie zastąpić dźwięki mowy. Nauka języka […]

Publikacja Innowacje społeczne dla dostępności

03 marca 2023

Wydawnictwo: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

XXX-lecie Olsztyńskiego Towarzystwa „Amazonki”

09 grudnia 2022

Uroczyste obchody Jubileuszu 30-lecia odbyły się w Urzędzie Miasta w Olsztynie.

W ramach projektu „Wzrost kompetencji kadry drogą do samodzielności osób z niepełnosprawnościami II” w dniach 23-25 listopada 2022r. odbyło się w Trójmieście „Szkolenie – wizyta studyjna, nauka nowych metod pracy i doradztwa w instytucjach i organizacjach Trójmiasta”.

02 grudnia 2022

Spotkaliśmy się z Prezesem Spółdzielni Socjalnej Kooperacja w Sopocie Panem Pawłem Barczykowskim w Domu Gościnnym „Lukluk”, która także prowadzi 2 Sklepy charytatywne. W Gdańsku spotkaliśmy się w Urzędzie Miasta z reprezentantami zespołu koordynatorów do spraw dostępności.

Andrzej Jurkian, Lucyna Jędryczka i Marek Skaskiewicz otrzymali odznaczenia państwowe za wybitne zasługi na rzecz osób niepełnosprawnych

21 listopada 2022

11 listopada 2022 r. w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim odbyły się oficjalne obchody Święta Niepodległości w Olsztynie. Podczas tej Uroczystości za wybitne zasługi w działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pan Andrzej Jurkian odebrał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Wzrost kompetencji kadry drogą do samodzielności osób z niepełnosprawnościami II

16 listopada 2022

Zadanie realizowane jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Głównym celem zadania jest utrzymanie i podniesienie jakości udzielanego przez organizacje wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w kierunku ich większej integracji ze społecznością, aktywizacji, życiowej samodzielności.

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych

08 listopada 2022

W dniu 21 października 2022 r. w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. W Zebraniu uczestniczyło 21 przedstawicieli organizacji zrzeszonych w Sejmiku.

Cyfryzacja to więcej niż technologia – zapraszamy na szkolenia z obsługi systemu iPFRON+

20 października 2022

Cyfryzacja to więcej niż technologia. Proces ten otwiera nowe możliwości uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym. Komunikacja zdalna z wykorzystaniem technologii multimedialnych niweluje bariery w poruszaniu się i komunikacji, zbliża ludzi niezależnie od ich lokalizacji. Stanowi kolejny etap rewolucji w komunikacji zapoczątkowanej wynalezieniem telefonu, a następnie telefonu komórkowego oraz Internetu. Obecny etap zmian w […]

Podsumowanie udziału przedstawicieli Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych w projekcie „Strażnicy dostępności”

30 września 2022

Dobiega końca projekt „Strażnicy dostępności” realizowany  przez Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami wraz z Polskim Związkiem Głuchych, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa. Celem głównym projektu „Strażnicy dostępności”  było wzmocnienie potencjału instytucjonalnego oraz eksperckiego 12 organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z […]

Bezpłatne szkolenia „NGO – równorzędny partner w procesie stanowienia prawa”

25 sierpnia 2022

https://wydarzenia.ngo.pl/389990-bezplatne-szkolenia-ngo-rownorzedny-partner-w-procesie-stanowienia-prawa.html

Prawdziwa praca – aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami

03 sierpnia 2022

  Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych jest realizatorem projektu Prawdziwa praca w ramach Działania 1.5 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Poniżej przedstawiamy informacje Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dotyczącą aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami: https://www.gov.pl/web/rodzina/aktywizacja-zawodowa-osob-z-niepelnosprawnosciami  

Koszykówka na wózkach. Trwa nabór do drużyny Akademickiego Klubu Sportowego Olsztyńskiej Szkoły Wyższej

26 kwietnia 2022

Lubisz ruch, rywalizację, sport?
Chciał(a)byś grać w koszykówkę na wózkach?
To ogłoszenie jest dla Ciebie!
AKS OSW prowadzi nabór do drużyny. Szukamy osób z różnymi dysfunkcjami układu ruchu (orzeczenie o niepełnosprawności nie jest wymagane). Oferujemy profesjonalne treningi w miłej atmosferze, obozy treningowe, wyjazdy na ogólnopolskie turnieje towarzyskie i ligowe.
Zgłoś się a nie pożałujesz!
Prosimy o wcześniejszy telefon do trenera tel. 797-981-237
Co więcej, zainteresowanych grą oraz kibiców serdecznie zapraszamy na turniej ligowy który wkrótce będzie rozgrywany w Olsztynie. Wstęp wolny…

Fundacja Integracja prowadzi 2 bazy dotyczące wsparcia dla ukraińskich uchodźców z niepełnosprawnościami

31 marca 2022

Integracja jest pośrednikiem między uchodźcami z niepełnosprawnością z Ukrainy a osobami, które chcą im pomóc. Integracja stworzyła dwie bazy wsparcia „Potrzebuję pomocy” i „Chcę pomóc”– oferują one szczegółowe i konkretne informacje:

Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego powołała Zespół ds. uchodźców, któremu przewodniczy Bartłomiej Głuszak, przewodniczący Rady. Zespół ma na celu koordynację przepływu informacji i łączenia zasobów w zakresie działań na rzecz uchodźców prowadzonych przez organizacje pozarządowe na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

15 marca 2022

Kluczową osobą w Zespole jest Wojewódzki Koordynator Informacji – Jolanta Markiewicz
(jolanta.markiewicz@bankizywnosci.pl), która ściśle współpracuje z koordynatorem działań na
rzecz uchodźców Urszulą Jędrychowską z Urzędu Wojewódzkiego
urszula.jedrychowska@uw.olsztyn.pl, ukraina@uw.olsztyn.pl).

Praca w Michelin

11 marca 2022

Michelin zatrudnia osoby Głuche:
„Zatrudniliśmy osoby Głuche i… była to BARDZO DOBRA DECYZJA. Poznajcie Sylwka i Andrzeja, którzy dołączyli do naszego zespołu dzięki współpracy z Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie…

Aplikacja dla osób chcących udzielić pomocy Ukrainie i jej obywatelom

02 marca 2022

Informujemy, że Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie uruchomił w celu koordynacji działań, aby były one jak najbardziej efektywne, specjalną aplikację dla osób i instytucji deklarujących chęć udzielenia pomocy Ukrainie, jest ona dostępna pod adresem: https://pomocukrainie.uw.olsztyn.pl

Spotkanie Prezesa WMSON z Dyrektorem PFRON

25 stycznia 2022

12 stycznia 2022 r. odbyło się spotkanie Prezesa Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych Andrzeja Karskiego z Dyrektorem Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Mateuszem Szkaradzińskim

„Aktywność zawodowa a jakość życia dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną”

03 stycznia 2022

Publikacja Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Artykuł o braku miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością na olsztyńskiej starówce

27 grudnia 2021

Zachęcamy do przeczytania artykuł, który ukazał się w „Naszym Olsztyniaku” 24.12.21 r.

Informacja o nowym obowiązku Stowarzyszeń

23 grudnia 2021

Ministerstwo Finansów: Komunikat nr 39 dotyczący zgłaszania do CRBR informacji o beneficjentach rzeczywistych stowarzyszeń po 30 października 2021 r.

„Stowarzyszenia wpisane do KRS przed dniem 31 października 2021 r. mają obowiązek zgłosić beneficjentów rzeczywistych do CRBR najpóźniej do 31 stycznia 2022 r”.

ZESPÓŁ ASPERGERA: ZDANIEM NIEKTÓRYCH TO PRZYPADŁOŚĆ GENIUSZY

21 grudnia 2021

Rozmowa z Barbarą Ickiewicz, trenerem pracy z Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych

Zachęcamy do przeczytania artykułu Gazety Olsztyńskiej „SCHODY SĄ W NASZYCH GŁOWACH”

20 grudnia 2021

Członkowie lokalnych organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami podsumowują kończący się 2021 rok. Zachęcamy do lektury artykułu „SCHODY SĄ W NASZYCH GŁOWACH”, który ukazał się w Gazecie Olsztyńskiej 17.12.2021 r. Poniżej link do artykułu: SCHODY SĄ W NASZYCH GŁOWACH – Gazeta Olsztyńska

Od 8 listopada 2021 r. do odwołania biura Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie i w Gdańsku przechodzą na tryb pracy hybrydowej

15 listopada 2021

Szanowni Państwo, w zawiązku z nasilającą się pandemią COVID-19, na podstawie art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i dla zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz naszym klientom, decyzją Prezesa WMSON od 8 listopada 2021 r. do odwołania biura Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie […]

Zmiana siedziby biura WMSON w Gdańsku – informujemy, że od 09.02.2022 r. czynny jest także stacjonarny numer telefonu

03 listopada 2021

Z dniem 2 listopada 2021 roku uległ zmianie adres siedziby biur projektów: Centrum Informacyjno-Szkoleniowe dla Osób Niepełnosprawnych i Biura Karier III w Gdańsku. Nowy adres: ul. Dyrekcyjna 6 pok. 15 i 15 A (parter) 80-852 Gdańsk tel. 798-668-815 Informujemy, że od 09.02.2022 r. czynny jest także numer stacjonarny: tel. (58) 666 99 24

O zatrudnieniu wspomaganym i korzyściach pracodawców z zatrudniania osób z niepełnosprawnościami

19 października 2021

– rozmowa z Martą Piotrkowską i Barbarą Ickiewicz trenerkami pracy Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych

Relacja z Gali „Pionierzy osadnictwa 1945”

17 września 2021

10 września br. Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych zorganizował  w Urzędzie Wojewódzkim Galę „Pionierzy osadnictwa 1945”.

Nowy Informator dla osób z niepełnosprawnością

17 maja 2021

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wraz z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych opracował nową wersję Informatora dla osób z niepełnosprawnością. Znalazły się w nim przydatne informacje m.in. na temat rent i dostępnych dofinansowań…

czytaj wszystkie aktualności

Nasi partnerzy

Przekaż nam

Pomóż nam wspomagać osoby z niepełnosprawnością

1,5%
podatku

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Nr KRS 0000029987

Przekaż nam 1,5%
podatku
Pomóż nam wspomagać osoby z niepełnosprawnością

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Nr KRS 0000029987

Olsztyn - siedziba

Budynek Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
10-575 Olsztyn
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, pok. nr 14

NIP: 739-28-75-836
REGON: 510264945
KRS: 0000029987
Nr konta Bank Pekao S. A.: 47 1240 5598 1111 0010 6634 9328
Poczta epuap:
/W-MSON/wmsonepuap

Biuro projektów Olsztyn

Budynek Narodowego Banku Polskiego 10-575 Olsztyn
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 11/17, pokoje od nr 101 do nr 109 oraz pokój 415 IV piętro (CIPON i BK III)

Biuro projektów Gdańsk

ul. Dyrekcyjna 6 pok. 15 i 15A
80-852 Gdańsk
tel. +48 58 666 99 24
kom./SMS 798 668 815