Przejdź do właściwej treści strony Przejdź do menu Przejdź do sekcji siedziby organizacji

Informacji o konkursie ROPS ze środków PFRON – termin składania wniosków do 29.04.2024

Informacja o konkursie Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, termin składania wniosków do 29.04.2024

Poniżej link do konkursu:

https://bip.warmia.mazury.pl/3121/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-o-zlecenie-w-2024-roku-przez-samorzad-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-ze-srodkow-panstwowego-funduszu-rehabilita.html?fbclid=IwAR1_z_FqHT6CFVbJrEKNTRFhtypjIoAgmSCd7_gHP6MP9timqyYu3rkf6z0