Przejdź do właściwej treści strony Przejdź do menu Przejdź do sekcji siedziby organizacji

Podsumowanie udziału przedstawicieli Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych w projekcie „Strażnicy dostępności”

Dobiega końca projekt „Strażnicy dostępności” realizowany  przez Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami wraz z Polskim Związkiem Głuchych, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa.

Celem głównym projektu „Strażnicy dostępności”  było wzmocnienie potencjału instytucjonalnego oraz eksperckiego 12 organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami do prowadzenia monitoringu w zakresie tworzenia i stosowania przepisów prawa regulującego obowiązki związane ze stosowaniem zasad dostępności.

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych był jedną z dwunastu organizacji pozarządowych, która wzięła udział w projekcie.  Przedstawiciele WMSON w składzie: Sebastian Grochowski, Radosław Juszczyk, Piotr Miś, wspólnie z mentorem Tomaszem Przybyszewskim z Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami, przeprowadzili trzy badania monitoringowe dotyczące dostępności. Poniżej prezentujemy efekty ich działań w postaci powstałych 3 Raportów:

 

Raport 1 – Badanie dostępności procesu konsultacji projektu Strategii Rozwoju Miasta – Olsztyn 2030 (plik PDF -0,99 MB)

Raport 2 – Dostępność usług realizowanych poprzez strony internetowe lokalnych urzędów i podmiotów publicznych (plik PDF -5,59 MB)

Raport 3 – Badanie dostępności przebudowywanego dworca PKP Olsztyn Główny (plik PDF -0,24 MB)