Przejdź do właściwej treści strony Przejdź do menu Przejdź do sekcji siedziby organizacji

ZINTEGROWANI NIEPEŁNOSPRAWNI 2023

Konferencja odbyła się w dniach 25-27 maja 2023 r. w Ośrodku Wczasowym Bęsia.

 

Zdjęcie grupowe. Za stojącymi osobami widać trawę i drzewa

Głównym celem projektu był wzrost potencjału Warmińsko–Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych jako federacji oraz zrzeszonych w nim organizacji z województwa warmińsko–mazurskiego działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

Celem szczegółowym projektu – zwiększenie poziomu umiejętności i aktywności organizacji pozarządowych w zakresie działań partnerskich z administracją samorządową i rządową, wzrost liczby profesjonalnie przygotowanych liderów organizacji i koordynatorów projektów, oraz podniesienie aktywności organizacji w zakresie wspólnych i indywidualnych przedsięwzięć (projektów, stanowisk w istotnych dla środowiska sprawach) w ramach sieci.

Celem było również wzmocnienie instytucjonalne i finansowe WMSON i członków – organizacji pozarządowych, przez uzyskanie pełniejszej wiedzy dotyczącej skuteczności dotychczasowych działań, wypracowania standardów i planów działań, zwiększenie kompetencji kadr i organizacji zrzeszonych w WMSON.

W ramach Konferencji odbyła się debata  aktualnych  i przyszłych działaniach na rzecz niezależnego życia osób z niepełnosprawnością.

Prezentacje przedstawili przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Miejskiego Zespołu ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych, Fundacji Imago z Wrocławia, SION Bartoszyce, WMSON.

Odbyły się również konsultacje dotyczące założeń nowego projektu „Wsparcie organizacji społeczeństwa obywatelskiego i partnerów społecznych” w ramach regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 – Joanna Glezman, Pełnomocnik Marszałka ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Z  działaniami Fundacji Imago zapoznał  uczestników  – Piotr Kuźniak

W ramach konferencji odbyły się warsztaty:

  1. Jak korzystać z prawa do dostępności? Warsztaty – Łukasz Iwancio Departament ds. Dostępności w PFRON, Malwina Soćko z Oddziału PFRON.
  1. Samobadanie piersi na fantomie – instruktaż, Barbara Piłat, Olsztyńskie Towarzystwo Amazonki.
  2.  Działania WMSON w kierunku poprawy dostępności – Radosław Juszczyk, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin w Olsztynku.
  3.  Najnowsze zmiany w prawie pracy –  Ewa Mikołajczyk-Kaczan.
  4.  Warsztaty teatralne – Emilia Sulej.
  5. Praktyczne sposoby na stres, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu – Alicja Maziarek.

 

Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

konferencja, jedna stojąca osoba, pozostałe osoby siedzą na krzesełkach, na ekranie widać napis Fundacja Imago