Przejdź do właściwej treści strony Przejdź do menu Przejdź do sekcji siedziby organizacji

Konsultacje społeczne programów wdrożeniowych Strategii Rozwoju Miasta Olsztyn 2030+

konsultacje społeczne do 20 września czekamy na twój głos

 

Informujemy, że  trwają konsultacje społeczne dotyczące  projektów dokumentów pn. Olsztyn metropolitalny, przedsiębiorczy i dostępny; Olsztyn świadomy i kompetentny; Olsztyn empatyczny i tolerancyjny; Olsztyn inspirujący i zapraszający; Olsztyn zaangażowany i witalny; Olsztyn bezpieczny –
programów wdrożeniowych Strategii Rozwoju Miasta – Olsztyn 2030+

Celem konsultacji społecznych jest aktywne zaangażowanie się mieszkańców i partnerów w proces przygotowywania dokumentów, a tym samym zapoznanie uczestników konsultacji z projektami programów wdrożeniowych Strategii Rozwoju Miasta Olsztyn 2030+

Uwagi i opinie można zgłaszać  do 20 września 2024 r.:

Formularz konsultacyjny

 

Wszystkie informacje dotyczące programów wdrożeniowych znajdują się na stronie:
https://konsultacje.olsztyn.eu/konsultacje-spoleczne/01901181-43cb-4a76-828a-1e1a61db71e3/01901186-b846-4ef6-b0cc-2909344c57f4