Przejdź do właściwej treści strony Przejdź do menu Przejdź do sekcji siedziby organizacji

Centrum Ochotników Cierpienia Archidiecezji Warmińskiej jest diecezjalnym stowarzyszeniem katolików ,skonfederowanym na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Centrum Ochotników Cierpienia realizuję charyzmatyczną wizję księdza prałata Luigi Novarese , według której cierpienie złożone w ofierze przez człowieka chorego jest uczestnictwem w paschalnym misterium Chrystusa i czyni go apostołem, to znaczy przykładem i proroczym znakiem pomagającym odkryć wartość wszelkich form cierpienia obecnych w ludzkim życiu . Celem jest także szerzenie idei integracji osób niepełnosprawnych ze zdrowymi , podejmowanie inicjatyw społecznych mających na celu wszechstronną pomoc osobom niepełnosprawnym , ich rodzinom i opiekunom , przeciwdziałanie patologii i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych w ich środowisku , reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych wobec władz publicznych , organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych i rekreacyjnych . Stowarzyszenie nie posiada statusu OPP.

PREZES Teresa Skuza

Dane kontaktowe

Adres
ul. Boenigka 20/12; 10-686 Olsztyn
Telefon kom.
694 976 596
Telefon
089 677 65 42
Strona WWW
Przekaż nam

Pomóż nam wspomagać niepełnosprawnych

1%
podatku

Warmińsko-Mazurski
Sejmik Osób
Niepełnosprawnych
Nr KRS 0000029987

Olsztyn - siedziba

Budynek Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
10-575 Olsztyn
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, pok. nr 14

NIP: 739-28-75-836
REGON: 510264945
KRS: 0000029987
Nr konta Bank Pekao S. A.: 47 1240 5598 1111 0010 6634 9328

Biuro projektów Olsztyn

Budynek Narodowego Banku Polskiego 10-575 Olsztyn
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 11/17, pokoje od nr 101 do nr 109

Biuro projektów Ostróda

Centrum Użyteczności Publicznej
Powiatu Ostródzkiego
ul. Jana III Sobieskiego 9, pok. nr 121
14-100 Ostróda

Biuro projektów Gdańsk

Aleja Jana Pawła II 20,
pok. nr 323, 324 (III piętro)
80-462 Gdańsk
tel. +48 58 666 99 24
kom./SMS 798 668 815