Przejdź do właściwej treści strony Przejdź do menu Przejdź do sekcji siedziby organizacji

Polskie Towarzystwo Osób Laryngektomowanych jest organizacja zajmująca się osobami które zostały obciążone rakiem krtani. Osób które zostały pozbawione narządu mowy .Organizacja ma za zadanie opieki nad laryngektomowanymi, udzielania systematycznej opieki medycznej, socjalnej i rehabilitacyjnej. Reprezentowania interesów swoich członków wobec władz jak też organów samorządowych i organizacji społecznych. Ochrona interesów członków w środowisku pracy i miejscu zamieszkania. Współpraca i wszelka pomoc rodzinie osób po usunięciu narządu mowy.

Prezes Andrzej Sutnik

Dane kontaktowe

Adres
Ul. Dworcowa 28; 10-436 Olsztyn
Telefon
601 381 893
Strona WWW
Przekaż nam

Pomóż nam wspomagać niepełnosprawnych

1%
podatku

Warmińsko-Mazurski
Sejmik Osób
Niepełnosprawnych
Nr KRS 0000029987

Olsztyn - siedziba

Budynek Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
10-575 Olsztyn
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, pok. nr 14

NIP: 739-28-75-836
REGON: 510264945
KRS: 0000029987
Nr konta Bank Pekao S. A.: 47 1240 5598 1111 0010 6634 9328
Poczta epuap:
/W-MSON/wmsonepuap

Biuro projektów Olsztyn

Budynek Narodowego Banku Polskiego 10-575 Olsztyn
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 11/17, pokoje od nr 101 do nr 109 oraz pokój 415 IV piętro (CIPON i BK III)

Biuro projektów Gdańsk

ul. Dyrekcyjna 6 pok. 15 i 15A
80-852 Gdańsk
tel. +48 58 666 99 24
kom./SMS 798 668 815