Przejdź do właściwej treści strony Przejdź do menu Przejdź do sekcji siedziby organizacji

„Pomagając innym-pomagasz sobie” to nasze motto, które jest z nami od chwili powołania Filii Olsztyńskiego Towarzystwa Amazonki a było to w grudniu 1995r. Od grudnia 1997 roku istniejemy jako pełnoprawny i samodzielny Iławski Klub „Amazonki”. W 2017 roku obchodzimy XX Lecie naszej działalności. Misją Stowarzyszenia jest wszechstronne działanie na rzecz osób dotkniętych rakiem piersi, oraz uczestniczenie w akcjach na rzecz wczesnego wykrywania raka piersi. Stowarzyszenie Iławski Klub „Amazonki” jest organizacją samopomocową, niemedyczną, służącą wsparciem psychicznym i pomocą praktyczną osobom dotkniętym rakiem piersi. Celem ruchu jest dostarczanie osobom chorym na raka piersi emocjonalnego i praktycznego wsparcia, ułatwienia im podejmowania osobistych decyzji i znalezienia motywacji powrotu do zdrowia oraz uzyskania możliwie najlepszej jakości życia. Działalność swoją opieramy na pracy społecznej ogółu członków, a w szczególności Zarządu i Ochotniczek. Wspieramy kobiety w trakcie leczenia, pomagając im w powrocie do zdrowia i znalezienia własnego miejsca w społeczeństwie. Staramy się podnieść świadomość społeczeństwa na temat raka piersi, zaznajamiamy społeczność lokalną ze znaczeniem wczesnego wykrywania leczenia i rehabilitacji. Popularyzujemy wiedzę o raku piersi, podejmujemy szerokie działania edukacyjno-profilaktyczne mające na celu zmniejszenie śmiertelności z powodu raka piersi. Współorganizujemy kampanie społeczne dotyczące walki z rakiem piersi. Skupiamy około 40 członków (wiek od 50 do 80 lat) z Iławy oraz powiatu iławskiego i nowomiejskiego w większości z I i II stopniem niepełnosprawności.

Spotykamy się raz w miesiącu w drugą środę w godz. 15:30 – 18:00. w siedzibie stowarzyszenia w Iławie ul. Chełmińska 1, pełnimy również dyżury w siedzibie w pozostałe środy w godz. 15:00 – 17:00. tel. 89/6499293. W piątki od godz. 10:00 – 12:00 mamy dyżury w Przychodni przy Szpitalu w Iławie ul. Andersa 3. Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu osobistego lub telefonicznego z Iławskimi Amazonkami. Prezes – 502089753, Wiceprezes – 502293468, Wiceprezes – 502293417.

Zapraszamy i proponujemy:

  • rehabilitację na basenie, ćwiczenia grupowe
  • pomoc psychologa
  • rozmowy indywidualne
  • raz w roku wyjazdowe warsztaty terapeutyczne
  • kontakt z Ochotniczką, która wesprze Cię w trudnej chwili
  • spotkania integracyjne kulturalno-rozrywkowe
  • wycieczki turystyczno-krajoznawcze
  • udział Amazonek w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Kobiet po Leczeniu Raka Piersi na Jasnej Górze

Stowarzyszenie jest członkiem Federacji Stowarzyszeń „Amazonki” i Warmińsko – Mazurskiej Unii Amazonek, Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie oraz Rady Organizacji Pożytku Publicznego powiatu iławskiego. Od grudnia 2004 r. jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego Nr KRS 0000051167. Prosimy wspomóż Stowarzyszenie Iławski Klub Amazonki i przekaż swój 1% podatku.

Prezes Adela Kowalska

Dane kontaktowe

Adres
ul. Chełmińska 1, 14-202 Iława
Adres korespondencyjny
14-202 Iława ul. Chełmińska 1 skr. poczt.129
Telefon
502089753
Przekaż nam

Pomóż nam wspomagać niepełnosprawnych

1%
podatku

Warmińsko-Mazurski
Sejmik Osób
Niepełnosprawnych
Nr KRS 0000029987

Olsztyn - siedziba

Budynek Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
10-575 Olsztyn
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, pok. nr 14

NIP: 739-28-75-836
REGON: 510264945
KRS: 0000029987
Nr konta Bank Pekao S. A.: 47 1240 5598 1111 0010 6634 9328

Biuro projektów Olsztyn

Budynek Narodowego Banku Polskiego 10-575 Olsztyn
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 11/17, pokoje od nr 101 do nr 109

Biuro projektów Ostróda

Centrum Użyteczności Publicznej
Powiatu Ostródzkiego
ul. Jana III Sobieskiego 9, pok. nr 121
14-100 Ostróda

Biuro projektów Gdańsk

Aleja Jana Pawła II 20,
pok. nr 323, 324 (III piętro)
80-462 Gdańsk
tel. +48 58 666 99 24
kom./SMS 798 668 815