Przejdź do właściwej treści strony Przejdź do menu Przejdź do sekcji siedziby organizacji

Organizacja powstała w 2001 roku z inicjatywy rodziców i opiekunów dzieci ze złożona niepełnosprawnością. Celem było stworzenie systemu specjalnej edukacji dostosowanej do potrzeb i niepełnosprawności dzieci. Wspólnie ze Stowarzyszeniem Wyjątkowe Serce oraz Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Autystycznym oraz Osobom o Podobnych Zaburzeniach w Rozwoju powołaliśmy w 2002 roku Zespół Placówek Edukacyjnych przy ul. Turowaskiego 1, gdzie uczą się dzieci z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdzie mają rehabilitację, rewalidację oraz szereg innych, ciekawych zajęć rozwijających wszechstronnie dzieci niepełnosprawne. Rozpoczynają naukę w przedszkolu specjalnym, żeby kontynuować edukację w szkole podstawowej, gimnazjum i parku pracy, który przygotowuje ich do pracy i relacji społecznych.

Prezes Urszula Przekwas

Dane kontaktowe

Adres
ul. Kopciuszka 1; 10-696 Olsztyn
Telefon
089 541 56 53
Przekaż nam

Pomóż nam wspomagać niepełnosprawnych

1%
podatku

Warmińsko-Mazurski
Sejmik Osób
Niepełnosprawnych
Nr KRS 0000029987

Olsztyn - siedziba

Budynek Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
10-575 Olsztyn
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, pok. nr 14

NIP: 739-28-75-836
REGON: 510264945
KRS: 0000029987
Nr konta Bank Pekao S. A.: 47 1240 5598 1111 0010 6634 9328

Biuro projektów Olsztyn

Budynek Narodowego Banku Polskiego 10-575 Olsztyn
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 11/17, pokoje od nr 101 do nr 109

Biuro projektów Ostróda

Centrum Użyteczności Publicznej
Powiatu Ostródzkiego
ul. Jana III Sobieskiego 9, pok. nr 121
14-100 Ostróda

Biuro projektów Gdańsk

Aleja Jana Pawła II 20,
pok. nr 323, 324 (III piętro)
80-462 Gdańsk
tel. +48 58 666 99 24
kom./SMS 798 668 815