Przejdź do właściwej treści strony Przejdź do menu Przejdź do sekcji siedziby organizacji

28 października 2020 roku po długiej i ciężkiej chorobie zmarł nasz Kolega i Przyjaciel – Adam Kondzior

29 października 2020

„Wszystko umiera, tylko pamięć dobrych uczynków nie ginie.”

 

       ~Napoleon I

 

28 października 2020 roku po długiej i ciężkiej chorobie zmarł nasz Kolega i Przyjaciel – Adam Kondzior.

 

Adam Kondzior urodził się 10 września 1948 roku, z wykształcenia był inżynierem budownictwa, społecznie pełnił funkcję prezesa Warmińsko-Mazurskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu, będąc osobą niepełnosprawną ruchowo w stopniu znacznym.

W 1993 r. znalazł się w gronie członków założycieli Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. Przez kilka kadencji pełnił funkcję skarbnika WMSON oraz konsultanta d/s likwidacji barier urbanistyczno-architektonicznych osób niepełnosprawnych.

W 1998 r. Adam współtworzył Ogólnopolską Federacje Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo-OFOONR, w której od początku pełnił funkcję wiceprzewodniczącego. Był współinicjatorem z ramienia OFOONR powołania Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych (PFON). Od 2004 r. PFON należy  do Europejskiego Forum Osób Niepełnosprawnych (European Disability Forum-EDF). W latach 2004-2006 Adam Kondzior był przedstawicielem OFOONR w EDF. Brał czynny udział w pracach EDF na rzecz rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych na forum europejskim.

W 2004 r. zorganizował w Olsztynie Oddział Północno-Wschodni Krajowej Izby Gospodarczo-Rehabilitacyjnej(KIGR). W ramach prac KIGR-u realizował projekty EFS dotyczące aktywizacji zawodowej ON. W celu wprowadzenia niezbędnych zmian w Ustawie o Zaopatrzeniu w Sprzęt Ortopedyczny i Środki Pomocnicze, powołano w 2006 r. Konwent Organizacji Pozarządowych, przewodniczącym którego został Pan Adam Kondzior (stała współpraca z Ministerstwem Zdrowia, NFZ, PFRON i producentami sprzętu).

Adam do chwili obecnej przez kilka kadencji był członkiem Krajowej Rady Konsultacyjnej d/s Osób Niepełnosprawnych przy Pełnomocniku Rządu d/s ON.

Od 2003 r. nieprzerwanie v-ce przewodniczącym Miejskiej Społecznej Rady Konsultacyjnej d/s ON przy Prezydencie Miasta Olsztyna.

W 2011r współorganizował jako członek PFON Międzynarodową Konferencję na temat: „Węzłowe zagadnienia wdrażania  Konwencji ONZ  o prawach osób niepełnosprawnych”..

Był inicjatorem wielu akcji na rzecz likwidacji barier architektonicznych, dostępności miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, przestrzegania przepisów prawa budowlanego w mieście Olsztynie i całym województwie warmińsko-mazurskim.

Jednym z ostatnich, dużych wyzwań Adama, pełniącego wówczas rolę przewodniczącego Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych, była realizacja ogólnopolskiego projektu „Wdrażanie Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa” w partnerstwie między innymi z Warmińsko-Mazurskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych.

Za swoje zasługi w pracy społecznej i zawodowej w 2003 roku otrzymał Złoty Krzyż Zasługi a w 2013 r. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego wyróżnił  w 2018 r. Adama, Odznaką Honorową Za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Za licznymi funkcjami i nagrodami krył się życzliwy człowiek, który nigdy nie odmówił pomocy w potrzebie i z uporem oraz dużą skutecznością walczył  o sprawy środowiska osób z niepełnosprawnościami. Może nie zawsze wszyscy podzielali jego poglądy, ale nie sposób było mu odmówić wiedzy i zaangażowania dla spraw, które w jego przekonaniu były słuszne. Nawet gdy już zmagał się z chorobą, starał się przełamywać swoje słabości i do końca być aktywnym.

Adamie, brakować nam będzie Twojego doświadczenia i wsparcia,  a kolejne miejsce w gronie sejmikowym, które przez 27 lat zajmowałeś, pozostanie puste…  

 

Cześć Twojej pamięci!

 

 Uroczystości pogrzebowe Adama Kondziora rozpoczną się 30 października 2020 r.  na cmentarzu komunalnym Olsztyn-Dywity. Kondukt wyruszy o godz.14.30 od bramy głównej (od strony Dywit).

Przekaż nam

Pomóż nam wspomagać osoby z niepełnosprawnością

1,5%
podatku

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Nr KRS 0000029987

Przekaż nam 1,5%
podatku
Pomóż nam wspomagać osoby z niepełnosprawnością

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Nr KRS 0000029987

Olsztyn - siedziba

Budynek Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
10-575 Olsztyn
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, pok. nr 14

NIP: 739-28-75-836
REGON: 510264945
KRS: 0000029987
Nr konta Bank Pekao S. A.: 47 1240 5598 1111 0010 6634 9328
Poczta epuap:
/W-MSON/wmsonepuap

Biuro projektów Olsztyn

Budynek Narodowego Banku Polskiego 10-575 Olsztyn
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 11/17, pokoje od nr 101 do nr 109 oraz pokój 415 IV piętro (CIPON i BK III)

Biuro projektów Gdańsk

ul. Dyrekcyjna 6 pok. 15 i 15A
80-852 Gdańsk
tel. +48 58 666 99 24
kom./SMS 798 668 815