Przejdź do właściwej treści strony Przejdź do menu Przejdź do sekcji siedziby organizacji

O Sejmiku

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych istnieje od 1993 roku i jest związkiem stowarzyszeń zarejestrowanym i działającym na podstawie przepisów ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” i posiada z tego tytułu osobowość prawną. Od 2005 roku jest również organizacją pożytku publicznego KRS nr 0000029987.
W skład Sejmiku mogą wchodzić organizacje pozarządowe o osobowości prawnej, statutowo zajmujące się problematyką osób niepełnosprawnych.

Sejmik jest organizacją:

 • autonomiczną, niezależną od organów administracji państwowej, organów samorządowych oraz organizacji politycznych
 • apolityczną i neutralną światopoglądowo
 • jest organizacją dobrowolną i otwartą dla wszystkich stowarzyszeń i fundacji działających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, zajmujących się problematyką osób niepełnosprawnych.

Udział w Sejmiku pozostawia członkom pełną autonomię działania i stowarzyszania się z innymi krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami.

Historia

1993
 • Powołany został Komitet Założycielski Olsztyńskiej Rady Osób Niepełnosprawnych (10 organizacji).
 • Założycielskie Walne Zebranie ORON zmieniło nazwę i powołany został SEJMIK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WOJEWÓDZTWA OLSZTYŃSKIEGO. Prezesem został Tadeusz Milewski, wiceprezeskami: Urszula Dudko i Teresa Skuza, skarbnikiem Krystyna Białecka, sekretarzem Piotr Łożyński.
 • Do Sądu został złożony został Statut Sejmiku Osób Niepełnosprawnych Województwa Olsztyńskiego.
1994
 • Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego zarejestrowany został Statut Sejmik Osób Niepełnosprawnych Województwa Olsztyńskiego
1997
 • Od tego roku biuro i siedziba Sejmiku mieści się w pokoju nr 14 Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.
1999
 • Nadzwyczajne Walne Zebranie Sejmiku Osób Niepełnosprawnych Województwa Olsztyńskiego, w związku z reformą administracyjną kraju, zmieniło nazwę na Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych.
 • W maju odbył się I Festyn Integracyjny Jesteśmy Razem
2000

W listopadzie odbyło się I spotkanie środowisk osób niepełnosprawnych pt. „Zintegrowani Niepełnosprawni”

2001
 • Powołano Centrum Informacyjno-Szkoleniowe dla Osób Niepełnosprawnych przy WMSON (obecnie Centrum Informacyjno-Poradnicze dla Osób Niepełnosprawnych), którego funkcję koordynatora pełni po dziś dzień Pani Małgorzata Romaniuk.
2003

W lutym Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych zorganizował I Bal Charytatywny

2004

I Wycieczka grupy osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Zwiedzamy stolice zjednoczonej Europy”

2005
 • Od 5 sierpnia 2005 r. Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych jest Organizacją Pożytku Publicznego.
 • I festyn sportowo-integracyjny pt. „Przywróćmy blask Stadionowi Leśnemu”.
2006

Rozpoczyna się dwuletni projekt pt. „Hendikap plus” mający na calu zbadanie problemu niepełnosprawności na Warmii i Mazurach.

2009

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych uzyskuje wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia nr 5859

2010

Biuro projektów WMSON powstaje w Narodowym Banku Polskim w Olsztynie przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego 11/17.

2011
 • Rozpoczyna się realizacja czteroletniego projektu „Pytasz nie błądzisz. Ośrodki poradnictwa prawnego i obywatelskiego w województwie warmińsko-mazurskim”.
 • Rozpoczyna się realizacja dwuletni projekt pt.” Zintegrowani niepełnosprawni – rozwój sieci organizacji Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych”

 

2012

Pielgrzymka środowiska osób niepełnosprawnych do Sanktuarium Krzyża Świętego w Klebarku Wielkim, podczas której został odsłonięty pomnik papieża Jana Pawła II. Pomnik został ufundowany przez środowisko osób niepełnosprawnych, z inicjatywy Pana Tadeusza Milewskiego.

2013

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych rozpoczyna realizację projektów prozatrudnieniowych opartych na modelu Zatrudnienia Wspomaganego

2015

Gala Olsztyniacy 1945 – z okazji 70 rocznicy zakończenia II wojny światowej i przyjazdu do Olsztyna pierwszych osiedleńców, Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych zorganizował w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie Galę „Olsztyniacy 1945”, w celu uhonorowania pierwszych mieszkańców Olsztyna.

2016

Aktywni Plus – WMSON realizuje roczny projekt, dofinansowany z Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych

„Wdrażanie konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa” – WMSON rozpoczyna realizację dwuletniego projektu, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

2017

„Partnerstwo na rzecz realizacji praw osób z niepełnosprawnościami wśród administracji publicznej województwa warmińsko-mazurskiego” – WMSON rozpoczyna realizację dwuletniego projektu, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej

2018
 • Bezpłatne szkolenia komputerowe dla seniorów w województwie warmińsko-mazurskim – WMSON rozpoczyna realizację dwuletniego projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

 

 • Centrum Asystentury Osobistej Osób Niepełnosprawnych – WMSON rozpoczyna realizację dwuletniego projektu, którego celem jest zwiększenie samodzielności osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności poprzez usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej lub tłumacza języka migowego. Dodatkowym wsparciem jest psycholog i doradca całożyciowy. Projekt dofinansowany ze środków PFRON.

Misja

Jesteśmy związkiem stowarzyszeń i fundacji, który dąży do poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych i wzmacniania standardów funkcjonowania organizacji członkowskich z województwa warmińsko-mazurskiego, na zasadach partnerskiej i międzysektorowej współpracy.

Wizja

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych jest znaczącym reprezentantem środowiska w artykułowaniu potrzeb i wdrażaniu rozwiązań poprawiających jakość życia osób niepełnosprawnych.

Pliki do pobrania

Przekaż nam

Pomóż nam wspomagać osoby z niepełnosprawnością

1,5%
podatku

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Nr KRS 0000029987

Przekaż nam 1,5%
podatku
Pomóż nam wspomagać osoby z niepełnosprawnością

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Nr KRS 0000029987

Olsztyn - siedziba

Budynek Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
10-575 Olsztyn
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, pok. nr 14

NIP: 739-28-75-836
REGON: 510264945
KRS: 0000029987
Nr konta Bank Pekao S. A.: 47 1240 5598 1111 0010 6634 9328
Poczta epuap:
/W-MSON/wmsonepuap

Biuro projektów Olsztyn

Budynek Narodowego Banku Polskiego 10-575 Olsztyn
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 11/17, pokoje od nr 101 do nr 109 oraz pokój 415 IV piętro (CIPON i BK III)

Biuro projektów Gdańsk

ul. Dyrekcyjna 6 pok. 15 i 15A
80-852 Gdańsk
tel. +48 58 666 99 24
kom./SMS 798 668 815