Przejdź do właściwej treści strony Przejdź do menu Przejdź do sekcji siedziby organizacji

Władze WMSON

Rada WMSON

Osiedl
Andrzej Karski
PREZES

Andrzej Karski – 9 czerwca 2020 roku został powołany decyzją Rady WMSON na stanowisko Prezesa Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, po śmierci Prezesa Tadeusza Milewskiego.  8 września 2020 r. Walne Zebranie WMSON zatwierdziło wybór Rady WMSON. Andrzej Karski przez 35 lat  pełnił funkcję dyrektora Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Olsztynie. W ramach  współpracy WMSON z PCK, Grupa Ratownictwa PCK Olsztyn zawiązana przez A. Karskiego od 2005 roku zabezpiecza medycznie imprezy masowe, w tym coroczne pielgrzymki dla niepełnosprawnych do Gietrzwałdu, Klebarka Wielkiego, festyny integracyjne „Jesteśmy razem”, organizowane przez WMSON oraz inne imprezy dla Domów Pomocy Społecznej. jest Zasłużonym Honorowym Dawcą Krwi (ponad 15 litrów) i aktywnym propagatorem oraz inicjatorem akcji otwartych oddawania krwi na rzecz ratowania życia i zdrowia. Edukator  zasad pierwszej pomocy i inicjator corocznych zawodów sprawdzających praktyczne umiejętności uczniów szkół ponadgimnazjalnych od 1993roku. Pełnił funkcje szefa wykonawczego Wojewódzkich Struktur PCK w latach 1983-2018. Społecznie w latach 2000-2007 pełnił rolę kuratora sądowego Sądu Rejonowego w Olsztynie.  Od 1989 roku jest aktywnym członkiem olsztyńskich chórów: Collegium Musicum, Collegium Baccalarium, Medici Pro Musica. Współtwórca w 1999 roku i członek Kapituły Wielkiego Serca przy Prezydencie Olsztyna, przyznającej corocznie statuetki „Ludziom Dobrej Woli” dla podmiotów gospodarczych i biznesu, instytucjom, organizacjom pozarządowym oraz osobom indywidualnym, wspierających różne działania na rzecz osób potrzebujących. Z Warmińsko-Mazurskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych związany od 2008 roku jako członek Rady, wiceprezes WMSON od 2017 roku.

Lucyna Jędryczka
WICEPREZES

Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych „SION” (Bartoszyce)

Marek Skaskiewicz
WICEPREZES

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Ludzi Niepełnosprawnych „ALFA” (Ostróda)

Monika Falej
WICEPREZES

Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych

 

Mariusz Bojarowski
SEKRETARZ

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie

Andrzej Jurkian
SKARBNIK

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin w Olsztynku

Stanisław Litman
CZŁONEK

Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań” (Nowej Wieś Ełcka)

Krzysztof Parda
CZŁONEK

Olsztyńskie Stowarzyszenie Głuchych

Barbara Piłat
CZŁONEK

Olsztyńskie Towarzystwo „Amazonki”

Komisja rewizyjna

Andrzej Szocik
PRZEWODNICZĄCY

Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych (Giżycko)

Barbara Nikołajuk-Liberna
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku (Olsztyn)

Radosław Juszczyk
CZŁONEK

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin w Olsztynku

Przekaż nam

Pomóż nam wspomagać niepełnosprawnych

1%
podatku

Warmińsko-Mazurski
Sejmik Osób
Niepełnosprawnych
Nr KRS 0000029987

Olsztyn - siedziba

Budynek Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
10-575 Olsztyn
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, pok. nr 14

NIP: 739-28-75-836
REGON: 510264945
KRS: 0000029987
Nr konta Bank Pekao S. A.: 47 1240 5598 1111 0010 6634 9328

Biuro projektów Olsztyn

Budynek Narodowego Banku Polskiego 10-575 Olsztyn
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 11/17, pokoje od nr 101 do nr 109 oraz pokój 415 IV piętro (CIPON i BK III)

Biuro projektów Gdańsk

ul. Dyrekcyjna 6 pok. 15 i 15A
80-852 Gdańsk
tel. +48 58 666 99 24
kom./SMS 798 668 815