Przejdź do właściwej treści strony Przejdź do menu Przejdź do sekcji siedziby organizacji

30 października 2020 roku odszedł nagle Członek Rady Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych –Tadeusz Szanter

02 listopada 2020

30 października 2020 roku odszedł nagle Członek Rady Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych –Tadeusz Szanter.

Nie sposób bez ogromnego żalu i smutku, przyjąć kolejną wiadomości o stracie, jaką w tym roku ponosi społeczność naszej organizacji.

Tadeusz Szanter urodził się 3 czerwca 1947 roku, był aktywnym działaczem  z ponad 35 letnim stażem pracy na rzecz ruchu spółdzielczego i aktywizacji społecznej środowiska osób niepełnosprawnych. W latach 1983 – 2010 r. Prezes, najpierw Handlowej Spółdzielni Inwalidów „Inwalida Wojenny”, a od 1989 do 2017 r., Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Spółdzielni Inwalidów w Olsztynie.

Od 1996 roku aktywnie wspierał i uczestniczył w realizacji działań statutowych WMSON, będąc jednocześnie Prezesem Zrzeszenia Sportowego Osób Niepełnosprawnych „START” – członka WMSON. Od 2001 roku, będąc Prezesem WMSI wspierał rzeczowo i finansowo działalność WMSON oraz Szkoły Specjalnej nr 8 w Olsztynie. W 2004 roku współtworzył oddział północno-wschodni KIGR. Jednym z efektów działania Oddziału była minimalizacja bezrobocia osób niepełnosprawnych z powiatów gołdapskiego, oleckiego, bartoszyckiego i olsztyńskiego. Efektem jego zaangażowania przy realizacji programu EQUAL było powstanie na terenie województwa warmińsko – mazurskiego 12 Spółdzielni Socjalnych, zorganizowanych i prowadzonych między innymi przez osoby niepełnosprawne.

Po przejściu na emeryturę cały swój zapał i energię skierował na pracę społeczną. Od 8 października 2013 r. do chwili obecnej pełnił funkcję Przewodniczącego Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Rencistów, Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Olsztynie. W 2013 roku wszedł również w skład Rady WMSON.

Jego postawa i zaangażowanie w pomoc dla osób niepełnosprawnych oraz organizacji pozarządowych, zjednała mu wielu przyjaciół w całym środowisku na terenie naszego województwa Doceniając wymienione zasługi, był wielokrotnie odznaczany odznaczeniami państwowymi, resortowymi i środowiskowymi.

Do najważniejszych należą: Brązowy, Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi.  Z rąk Prezydenta Miasta Olsztyna dwukrotnie otrzymał statuetkę „ Ludzie dobrej woli”, W 2013 roku na wniosek WMSON, Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego wyróżnił Tadeusza Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego”.

Razem z Tadeuszem straciliśmy kolegę, przyjaciela oraz aktywnego członka naszej organizacji. Był postacią wnoszącą wiele radości i energii do działania.

W naszej pamięci pozostanie jako osoba z ogromnym poczuciem humoru, gdyż nie raz podczas wspólnych spotkań czy wycieczek rozbawiał wszystkich do łez. Swoim pozytywnym usposobieniem dodawał otuchy, której tak bardzo nam dzisiaj potrzeba. Mamy kolejne puste miejsce…

 

Żegnaj Tadeuszu, spoczywaj w spokoju!

Przekaż nam

Pomóż nam wspomagać osoby z niepełnosprawnością

1,5%
podatku

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Nr KRS 0000029987

Przekaż nam 1,5%
podatku
Pomóż nam wspomagać osoby z niepełnosprawnością

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Nr KRS 0000029987

Olsztyn - siedziba

Budynek Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
10-575 Olsztyn
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, pok. nr 14

NIP: 739-28-75-836
REGON: 510264945
KRS: 0000029987
Nr konta Bank Pekao S. A.: 47 1240 5598 1111 0010 6634 9328
Poczta epuap:
/W-MSON/wmsonepuap

Biuro projektów Olsztyn

Budynek Narodowego Banku Polskiego 10-575 Olsztyn
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 11/17, pokoje od nr 101 do nr 109 oraz pokój 415 IV piętro (CIPON i BK III)

Biuro projektów Gdańsk

ul. Dyrekcyjna 6 pok. 15 i 15A
80-852 Gdańsk
tel. +48 58 666 99 24
kom./SMS 798 668 815