Przejdź do właściwej treści strony Przejdź do menu Przejdź do sekcji siedziby organizacji

Prawdziwa praca – aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami

 

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych jest realizatorem projektu Prawdziwa praca w ramach Działania 1.5 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Poniżej przedstawiamy informacje Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dotyczącą aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami:

https://www.gov.pl/web/rodzina/aktywizacja-zawodowa-osob-z-niepelnosprawnosciami