Przejdź do właściwej treści strony Przejdź do menu Przejdź do sekcji siedziby organizacji

Bezpłatne szkolenia komputerowe dla seniorów w województwie warmińsko-mazurskim

30 kwietnia 2019

Projekt skierowany jest do 1800 dorosłych mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego, w tym do 1712 osób, które ukończyły 65 rok życia. W szkoleniach mogą wziąć udział mieszkańcy jednej z 61 gmin z województwa warmińsko-mazurskiego m. in. z Olsztyna.

Warunkiem zakwalifikowania osoby do projektu jest zamieszkanie w jednej ze wskazanych 61 gmin województwa warmińsko-mazurskiego objętych wsparciem oraz chęć podniesienia kompetencji cyfrowych i aktywnego udziału w zaplanowanej ścieżce wsparcia. Każda zakwalifikowana osoba po przejściu pełnej ścieżki wsparcia, czyli udziale w szkoleniach i działaniach animacyjnych otrzyma na własność tablet.

Grupy szkoleniowe są średnio 9 osobowe. Przewidziana częstotliwość zajęć dla uczestnika to 2-3 razy w tygodniu przez 6 tygodni (15 spotkań po 4 godziny lekcyjne). Po szkoleniu odbędą się 3 spotkania animacyjne. Działania te odbywać się będą w okresie 3 miesięcy po zakończeniu szkoleń. Przewidziane są 3 spotkania animacyjne dla każdej grupy szkoleniowej przeprowadzone w miejscu szkoleń lub w pomieszczeniach udostępnionych przez lokalne społeczności.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Wypełniony formularz zgłoszeniowy do projektu należy przesłać na adres mailowy: biuro@seniorzyonline.org

 

Rekrutacja do projektu dla mieszkańców gminy Olsztyn została zakończona.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie projektu: seniorzyonline.org

Projekt realizowany jest w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Przekaż nam

Pomóż nam wspomagać osoby z niepełnosprawnością

1,5%
podatku

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Nr KRS 0000029987

Przekaż nam 1,5%
podatku
Pomóż nam wspomagać osoby z niepełnosprawnością

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Nr KRS 0000029987

Olsztyn - siedziba

Budynek Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
10-575 Olsztyn
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, pok. nr 14

NIP: 739-28-75-836
REGON: 510264945
KRS: 0000029987
Nr konta Bank Pekao S. A.: 47 1240 5598 1111 0010 6634 9328
Poczta epuap:
/W-MSON/wmsonepuap

Biuro projektów Olsztyn

Budynek Narodowego Banku Polskiego 10-575 Olsztyn
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 11/17, pokoje od nr 101 do nr 109 oraz pokój 415 IV piętro (CIPON i BK III)

Biuro projektów Gdańsk

ul. Dyrekcyjna 6 pok. 15 i 15A
80-852 Gdańsk
tel. +48 58 666 99 24
kom./SMS 798 668 815