Przejdź do właściwej treści strony Przejdź do menu Przejdź do sekcji siedziby organizacji

Biuro Karier

30 kwietnia 2019

Warmińsko – Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych zaprasza osoby niepełnosprawne do udziału w projekcie „BIURO KARIER” realizowanego na terenie województw warmińsko-mazurskiego i pomorskiego od 1 lutego 2018 r. do marca 2021 r. Beneficjentami projektu mogą być osoby niepełnosprawne posiadającą orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, pozostającą bez zatrudnienia i w wieku aktywności zawodowej.

Celem projektu jest:

  • wprowadzenie osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy,
  • zwiększenie aktywności zawodowej i wiedzy o przysługujących prawach i obowiązkach osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy,
  • umożliwienie kontaktu osobom niepełnosprawnym z pracodawcami.

Uczestnikom zapewniamy bezpłatnie:

  • poradnictwo psychologiczne i doradztwo zawodowe,
  • przygotowanie Indywidualnych Planów Działań – planów drogi życiowej i zawodowej,
  • wsparcie pośrednika pracy – aktywne poszukiwanie pracy na otwartym rynku,
  • warsztaty aktywizujące z doradcą zawodowym i psychologiem,
  • szkolenia zawodowe dla części beneficjentów,
  • wsparcie specjalisty ds. aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych
  • giełdy pracy

Ponadto uczestnicy projektu otrzymują zwrot kosztów dojazdów na zajęcia dla osób spoza Olsztyna i Gdańska.

Rekrutacja do projektu ma charakter ciągły. Formularz zgłoszenia można wypełnić i złożyć w biurach projektu lub wysłać drogą elektroniczną.

Biuro projektu Olsztyn:

al. M.J. Piłsudskiego 7/9 pok. nr 14
10-575 Olsztyn
Tel.: 89 523 22 14
e-mail: biurokarier.olsztyn@wp.pl

Biuro projektu Gdańsk:

80-462 Gdańsk
al. Jana Pawła II 20, pok. nr 323, 324 (III piętro)
Tel.: 798-668-815
e-mail: biurokarier.gdansk@wp.pl

 

Projekt Biuro Karier dofinansowane jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Przekaż nam

Pomóż nam wspomagać osoby z niepełnosprawnością

1,5%
podatku

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Nr KRS 0000029987

Przekaż nam 1,5%
podatku
Pomóż nam wspomagać osoby z niepełnosprawnością

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Nr KRS 0000029987

Olsztyn - siedziba

Budynek Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
10-575 Olsztyn
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, pok. nr 14

NIP: 739-28-75-836
REGON: 510264945
KRS: 0000029987
Nr konta Bank Pekao S. A.: 47 1240 5598 1111 0010 6634 9328
Poczta epuap:
/W-MSON/wmsonepuap

Biuro projektów Olsztyn

Budynek Narodowego Banku Polskiego 10-575 Olsztyn
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 11/17, pokoje od nr 101 do nr 109 oraz pokój 415 IV piętro (CIPON i BK III)

Biuro projektów Gdańsk

ul. Dyrekcyjna 6 pok. 15 i 15A
80-852 Gdańsk
tel. +48 58 666 99 24
kom./SMS 798 668 815