Przejdź do właściwej treści strony Przejdź do menu Przejdź do sekcji siedziby organizacji

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich (BRPO) opracowało przewodnik „Stosowanie Karty Praw Podstawowych w toku wdrażania projektów finansowanych z funduszy UE”:

07 czerwca 2024

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/przewodnik-stosowanie-karty-praw-podstawowych-w-toku-wdrazania-projektow-finansowanych-z

Celem przewodnika jest wsparcie pracowników organów krajowych zajmujących się wdrażaniem programów i projektów finansowanych z funduszy UE w toku stosowania KPP oraz przy dokonywaniu oceny przestrzegania KPP przez inne podmioty. Przewodnik ma ułatwiać ustalanie, czy KPP jest skutecznie stosowana i przestrzegana przez organy krajowe w toku realizacji projektów unijnych, czy też czy w badanych sprawach doszło do ograniczenia zawartych w niej praw podstawowych. Stwierdzenie, że wykryte ograniczenie prawa podstawowego było niezgodne z KPP (niedopuszczalne lub nieproporcjonalne) oznacza, że doszło do naruszenia KPP, które należy wyeliminować.

Przewodnik został opracowany w ramach projektu realizowanego przez BRPO wspólnie z Agencją Praw Podstawowych UE  pt. „Wsparcie Krajowych Instytucji na rzecz Praw Człowieka w Monitorowaniu Praw Podstawowych i Związanych z tymi Prawami Aspektów Praworządności”. Projekt dotyczył m.in. problematyki stosowania Karty Praw Podstawowych UE w toku zarządzania funduszami UE przez organy krajowe. Na stronie BRPO znajdą Państwo również inne materiały informacyjne nt. działań podjętych w ramach ww. projektu: https://bip.brpo.gov.pl/pl/kategoria-tematyczna/projekty-w-biurze-rpo

Na stronie internetowej BRPO znajdą Państwo również informacje dotyczące działań Rzecznika Praw Obywatelskich na rzecz wzmacniania ochrony praw podstawowych przy wdrażaniu funduszy UE w Polsce, w tym zaprezentowane zostały ustalenia badawcze powzięte w trakcie realizacji ww. projektu oraz praktyczne wskazówki dla instytucji wdrażających (przewodnik oraz lista kontrolna dotyczące zgodności działań organów krajowych z Kartą Praw Podstawowych UE w toku wydatkowania funduszy UE).

 

Przekaż nam

Pomóż nam wspomagać osoby z niepełnosprawnością

1,5%
podatku

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Nr KRS 0000029987

Przekaż nam 1,5%
podatku
Pomóż nam wspomagać osoby z niepełnosprawnością

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Nr KRS 0000029987

Olsztyn - siedziba

Budynek Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
10-575 Olsztyn
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, pok. nr 14

NIP: 739-28-75-836
REGON: 510264945
KRS: 0000029987
Nr konta Bank Pekao S. A.: 47 1240 5598 1111 0010 6634 9328
Poczta epuap:
/W-MSON/wmsonepuap

Biuro projektów Olsztyn

Budynek Narodowego Banku Polskiego 10-575 Olsztyn
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 11/17, pokoje od nr 101 do nr 109 oraz pokój 415 IV piętro (CIPON i BK III)

Biuro projektów Gdańsk

ul. Dyrekcyjna 6 pok. 15 i 15A
80-852 Gdańsk
tel. +48 58 666 99 24
kom./SMS 798 668 815