Przejdź do właściwej treści strony Przejdź do menu Przejdź do sekcji siedziby organizacji

Cyfryzacja to więcej niż technologia – zapraszamy na szkolenia z obsługi systemu iPFRON+

20 października 2022

Cyfryzacja to więcej niż technologia. Proces ten otwiera nowe możliwości uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym. Komunikacja zdalna z wykorzystaniem technologii multimedialnych niweluje bariery w poruszaniu się i komunikacji, zbliża ludzi niezależnie od ich lokalizacji. Stanowi kolejny etap rewolucji w komunikacji zapoczątkowanej wynalezieniem telefonu, a następnie telefonu komórkowego oraz Internetu.

Obecny etap zmian w komunikacji nazywany jest często „rewolucją cyfrową”.

Rewolucja ta zapoczątkowana została już w latach 60-tych ubiegłego stulecia. Wówczas bowiem rozpoczął się proces przechodzenia z technologii elektronicznych wspieranych mechanicznie na technologię cyfrową. Wraz z wynalezieniem Internetu zmiany nabrały nienotowanego uprzednio przyspieszenia. Już w kilka lat po udostępnieniu użytkownikom pierwszych portali internetowych zadebiutowała kolejna odsłona sieci – Web 2.0., czyli Internet nastawiony na interakcję z użytkownikami, którzy odtąd samodzielnie zaczęli tworzyć i publikować treści. Rozpoczęła się masowa wymiana informacji i opinii. Korzystanie z coraz liczniej powstających serwisów i aplikacji internetowych stało się łatwiejsze dzięki publikacji instrukcji, filmów instruktażowych, tworzeniu platform e-learningowych oraz wymianie informacji za pośrednictwem forów i czatów.

Rozwój technologii internetowych ma także miejsce w administracji publicznej.

Jego wyrazem jest uruchamianie przez PFRON nowoczesnych systemów informatycznych obsługiwanych za pomocą przeglądarek internetowych. Sztandarowym przedsięwzięciem PFRON w tym zakresie jest budowa systemu informatycznego „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON – System iPFRON+”. System iPFRON+ umożliwiać będzie składanie wniosków aplikacyjnych i rozliczanie środków dla wszystkich obecnych oraz przyszłych Programów Wsparcia PFRON, które realizowane są bezpośrednio przez Fundusz. Ale w pełni elektroniczna obsługa spraw to nie wszystko. iPFRON+ będzie pierwszym systemem PFRON, który umożliwi Beneficjentom wsparcia dostęp do spersonalizowanych danych dotyczących udzielanej im pomocy, ocenę jakości otrzymanego wsparcia oraz zgłoszenia akcesu do projektów finansowanych ze środków PFRON.

Więcej informacji w linku:

Cyfryzacja to więcej niż technologia – zapraszamy na szkolenia z obsługi systemu iPFRON+

Przekaż nam

Pomóż nam wspomagać osoby z niepełnosprawnością

1,5%
podatku

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Nr KRS 0000029987

Przekaż nam 1,5%
podatku
Pomóż nam wspomagać osoby z niepełnosprawnością

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Nr KRS 0000029987

Olsztyn - siedziba

Budynek Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
10-575 Olsztyn
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, pok. nr 14

NIP: 739-28-75-836
REGON: 510264945
KRS: 0000029987
Nr konta Bank Pekao S. A.: 47 1240 5598 1111 0010 6634 9328
Poczta epuap:
/W-MSON/wmsonepuap

Biuro projektów Olsztyn

Budynek Narodowego Banku Polskiego 10-575 Olsztyn
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 11/17, pokoje od nr 101 do nr 109 oraz pokój 415 IV piętro (CIPON i BK III)

Biuro projektów Gdańsk

ul. Dyrekcyjna 6 pok. 15 i 15A
80-852 Gdańsk
tel. +48 58 666 99 24
kom./SMS 798 668 815