Przejdź do właściwej treści strony Przejdź do menu Przejdź do sekcji siedziby organizacji

Informacji o konkursie ROPS ze środków PFRON – termin składania wniosków do 29.04.2024

16 kwietnia 2024

Informacja o konkursie Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, termin składania wniosków do 29.04.2024

Poniżej link do konkursu:

https://bip.warmia.mazury.pl/3121/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-o-zlecenie-w-2024-roku-przez-samorzad-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-ze-srodkow-panstwowego-funduszu-rehabilita.html?fbclid=IwAR1_z_FqHT6CFVbJrEKNTRFhtypjIoAgmSCd7_gHP6MP9timqyYu3rkf6z0

Przekaż nam

Pomóż nam wspomagać osoby z niepełnosprawnością

1,5%
podatku

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Nr KRS 0000029987

Przekaż nam 1,5%
podatku
Pomóż nam wspomagać osoby z niepełnosprawnością

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Nr KRS 0000029987

Olsztyn - siedziba

Budynek Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
10-575 Olsztyn
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, pok. nr 14

NIP: 739-28-75-836
REGON: 510264945
KRS: 0000029987
Nr konta Bank Pekao S. A.: 47 1240 5598 1111 0010 6634 9328
Poczta epuap:
/W-MSON/wmsonepuap

Biuro projektów Olsztyn

Budynek Narodowego Banku Polskiego 10-575 Olsztyn
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 11/17, pokoje od nr 101 do nr 109 oraz pokój 415 IV piętro (CIPON i BK III)

Biuro projektów Gdańsk

ul. Dyrekcyjna 6 pok. 15 i 15A
80-852 Gdańsk
tel. +48 58 666 99 24
kom./SMS 798 668 815