Przejdź do właściwej treści strony Przejdź do menu Przejdź do sekcji siedziby organizacji

Inkubator Innowacji Społecznych „Generator Dostępności”

20 stycznia 2020

Ogłoszono I turę naboru do Inkubatora „Generator Dostępności”.

Projekt służy poprawie dostępności produktów, usług i przestrzeni dla osób z ograniczeniami w mobilności i percepcji, w tym w szczególności osób starszych i osób z niepełnosprawnościami.

Poszukiwane są osoby, organizacje, instytucje i firmy, które chcą tworzyć dla osób z ograniczeniami w mobilności i percepcji, nowe, bardziej efektywne rozwiązania. Innowatorom zapewnia się wsparcie merytoryczne, organizacyjne oraz finansowe. Nie oczekuje się gotowych pomysłów, a zaangażowania i dobrego rozpoznania sytuacji wybranej grupy.

 

Zgłoszenia można przesyłać do 14 lutego 2020 r.!

Wybrani innowatorzy, którzy pomyślnie przejdą ocenę formalną i merytoryczną, zostaną objęci wsparciem Inkubatora. Jego celem będzie opracowanie innowacyjnego rozwiązania odpowiadającego na wybrany problem z obszaru dostępności. Autorzy najlepszych pomysłów otrzymają później granty na opracowanie i półroczne testy innowacyjnych rozwiązań. Średnia wysokość grantu to 35 tys. zł, a maksymalna to 100 tys. zł.

Szczegółowe informacje o projekcie oraz karty zgłoszeniowe dla osób fizycznych i dla osób prawnych można znaleźć na stronie organizatora:

https://innowacje.spoldzielnie.org/2020/01/14/generator-dostepnosci-i-tura-naboru-zgloszen-ogloszenie-o-naborze/

 

Przekaż nam

Pomóż nam wspomagać osoby z niepełnosprawnością

1%
podatku

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Nr KRS 0000029987

Przekaż nam 1%
podatku
Pomóż nam wspomagać osoby z niepełnosprawnością

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Nr KRS 0000029987

Olsztyn - siedziba

Budynek Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
10-575 Olsztyn
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, pok. nr 14

NIP: 739-28-75-836
REGON: 510264945
KRS: 0000029987
Nr konta Bank Pekao S. A.: 47 1240 5598 1111 0010 6634 9328

Biuro projektów Olsztyn

Budynek Narodowego Banku Polskiego 10-575 Olsztyn
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 11/17, pokoje od nr 101 do nr 109 oraz pokój 415 IV piętro (CIPON i BK III)

Biuro projektów Gdańsk

ul. Dyrekcyjna 6 pok. 15 i 15A
80-852 Gdańsk
tel. +48 58 666 99 24
kom./SMS 798 668 815