Przejdź do właściwej treści strony Przejdź do menu Przejdź do sekcji siedziby organizacji

Konsultacje społeczne programów wdrożeniowych Strategii Rozwoju Miasta Olsztyn 2030+

10 lipca 2024

konsultacje społeczne do 20 września czekamy na twój głos

 

Informujemy, że  trwają konsultacje społeczne dotyczące  projektów dokumentów pn. Olsztyn metropolitalny, przedsiębiorczy i dostępny; Olsztyn świadomy i kompetentny; Olsztyn empatyczny i tolerancyjny; Olsztyn inspirujący i zapraszający; Olsztyn zaangażowany i witalny; Olsztyn bezpieczny –
programów wdrożeniowych Strategii Rozwoju Miasta – Olsztyn 2030+

Celem konsultacji społecznych jest aktywne zaangażowanie się mieszkańców i partnerów w proces przygotowywania dokumentów, a tym samym zapoznanie uczestników konsultacji z projektami programów wdrożeniowych Strategii Rozwoju Miasta Olsztyn 2030+

Uwagi i opinie można zgłaszać  do 20 września 2024 r.:

Formularz konsultacyjny

 

Wszystkie informacje dotyczące programów wdrożeniowych znajdują się na stronie:
https://konsultacje.olsztyn.eu/konsultacje-spoleczne/01901181-43cb-4a76-828a-1e1a61db71e3/01901186-b846-4ef6-b0cc-2909344c57f4

Przekaż nam

Pomóż nam wspomagać osoby z niepełnosprawnością

1,5%
podatku

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Nr KRS 0000029987

Przekaż nam 1,5%
podatku
Pomóż nam wspomagać osoby z niepełnosprawnością

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Nr KRS 0000029987

Olsztyn - siedziba

Budynek Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
10-575 Olsztyn
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, pok. nr 14

NIP: 739-28-75-836
REGON: 510264945
KRS: 0000029987
Nr konta Bank Pekao S. A.: 47 1240 5598 1111 0010 6634 9328
Poczta epuap:
/W-MSON/wmsonepuap

Biuro projektów Olsztyn

Budynek Narodowego Banku Polskiego 10-575 Olsztyn
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 11/17, pokoje od nr 101 do nr 109 oraz pokój 415 IV piętro (CIPON i BK III)

Biuro projektów Gdańsk

ul. Dyrekcyjna 6 pok. 15 i 15A
80-852 Gdańsk
tel. +48 58 666 99 24
kom./SMS 798 668 815