Przejdź do właściwej treści strony Przejdź do menu Przejdź do sekcji siedziby organizacji

Możliwość otrzymania grantów na opracowanie i przetestowanie innowacji w ramach ogólnopolskiego projektu partnerskiego „Inkubator Dostępności”

28 lutego 2020

Możliwość otrzymania grantów na opracowanie i przetestowanie innowacji w ramach ogólnopolskiego projektu partnerskiego „Inkubator Dostępności” realizowanego przez Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie i Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego. Nowatorskie pomysły można zgłaszsać od 16 do 30 marca 2020 r., ale z dokumentacją konkursową można zapoznać się już dziś na stronie internetowej www.rops.krakow.pl

Zapraszamy wszystkich, którzy mają pomysł na innowacyjne rozwiązanie zwiększające dostępność przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych o ograniczonej mobilności i percepcji.

Udział konkursie może wziąć właściwie każdy zarówno osoby fizyczne, osoby prawne, tj. fundacje, stowarzyszenia, spółki kapitałowe i inne podmioty, jak i grupy nieformalne czy jednostki sektora finansów publicznych.

W ramach projektu można otrzymać grant w wysokości maksymalnie 100 tys. zł na opracowanie i przetestowanie innowacji.”

http://www.rops.krakow.pl/lewa/inkubator-dostepnosci-35/nabory-176/nabor-kart-innowacji-spolecznej-w-konkursie-na-innowacje-spoleczne-w-ramach-projektu-pn-inkubator-dostepnosci-483.html

Przekaż nam

Pomóż nam wspomagać osoby z niepełnosprawnością

1%
podatku

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Nr KRS 0000029987

Przekaż nam 1%
podatku
Pomóż nam wspomagać osoby z niepełnosprawnością

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Nr KRS 0000029987

Olsztyn - siedziba

Budynek Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
10-575 Olsztyn
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, pok. nr 14

NIP: 739-28-75-836
REGON: 510264945
KRS: 0000029987
Nr konta Bank Pekao S. A.: 47 1240 5598 1111 0010 6634 9328

Biuro projektów Olsztyn

Budynek Narodowego Banku Polskiego 10-575 Olsztyn
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 11/17, pokoje od nr 101 do nr 109 oraz pokój 415 IV piętro (CIPON i BK III)

Biuro projektów Gdańsk

ul. Dyrekcyjna 6 pok. 15 i 15A
80-852 Gdańsk
tel. +48 58 666 99 24
kom./SMS 798 668 815