Przejdź do właściwej treści strony Przejdź do menu Przejdź do sekcji siedziby organizacji

Osoby niepełnosprawne chcą być aktywne – rozmowa z Andrzejem Karskim prezesem Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych

23 stycznia 2023

Artykuł pod tytułem „Osoby niepełnosprawne chcą być aktywne” ukazał się w czwartkowym wydaniu Gazety Olsztyńskiej z 19 stycznia 2023 r.:

 

treść artykułu znajduje się poniżej

Treść artykułu:

— Na czym polega działanie Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych?
— Sejmik to stowarzyszenie, które działa jako federacja różnych stowarzyszeń reprezentujących osoby niepełnosprawne, w tym osoby niewidome i słabowidzące, mające kłopoty ze słuchem, osób chorujących na stwardnienie rozsiane, amazonki czy osoby z niepełnoprawnością intelektualną, ruchową. Staramy się reprezentować ogół środowiska, gdyż razem jest łatwiej. Realizujemy i przygotowujemy projekty służące organizacjom i osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności w kilku obszarach.

— Jakie to, przykładowo, projekty? Co dają osobom niepełnosprawnym?
— To projekty wzmacniające organizacje członkowskie, w tym szkolenia dla kadry, ale też takie, które mają ułatwić, czy wręcz umożliwić przygotowanie człowieka niepełnosprawnego do tego, żeby mógł podjąć pracę na otwartym rynku pracy. Wyciągamy z domów takie osoby, które nigdy nie pracowały, a chcą to zmienić. Mamy pomoc psychologów i doradców zawodowych, prawników, trenerów pracy – pracujących z osobą niepełnosprawną, ale też z potencjalnym pracodawcą. To funkcjonuje dzięki programom zatrudnienia wspomaganego. Ale mamy także projekty dotyczące opieki wytchnieniowej dla rodzin osób przewlekle chorych, które wymagają opieki przez całą dobę, gdzie bliscy mogą na chwilę, pozostawiając osobę chorą pod opieką wykwalifikowanych pracowników, odejść od chorej osoby, by załatwić swoje sprawy „na mieście” czy po prostu odpocząć od obowiązków związanych z opieką nad osobą bliską. Na takie wsparcie rośnie zapotrzebowanie. Prowadzimy także centrum informacyjno-poradnicze, gdzie udzielamy porad prawnych, psychologicznych w różnych sprawach, na przykład na temat tego, jakie osoby niepełnosprawne mogą mieć udogodnienia. Obsługujemy setki, jeśli nie tysiące porad, czy to w biurze, czy telefonicznie. Z kolei centrum asystentury polega na tym, by osoba niepełnosprawna, która przez cały czas przebywała w domu, nigdzie nie wychodziła, mogła z opiekunem wyjść na przykład do kina, czy choćby na spacer.

— Wspomniał pan o tym, że osoby niepełnosprawne podejmują pracę?
— Tak. Osoby niepełnosprawne mogą z powodzeniem znaleźć zatrudnienie, o ile tylko zechcą i mają na to chęć. Podejmując współpracę z taką osobą, która poszukuje zatrudnienia, wielokrotnie udaje się znaleźć dla niej stanowisko. Bardzo często te osoby, jak również pracodawcy są zadowoleni. Bo osoba niepełnosprawna może być pełnowartościowym pracownikiem. Zwłaszcza że dzisiaj mamy inne możliwości niż na przykład 30 czy 40 lat temu. Zmienia się także nastawienie społeczne do osób niepełnosprawnych. Trzeba pamiętać, że w naszym regionie osób niepełnosprawnych, które mogą stać się wartościowymi pracownikami, są nawet dziesiątki tysięcy. Podjęcie pracy oczywiście wpływa nie tylko na polepszenie samopoczucia osoby niepełnosprawnej, ale i na podniesienie jej standardu życia, zwłaszcza w coraz trudniejszych czasach, z którymi mamy do czynienia. Warto także dodać, że sam pracodawca za to, że zatrudnia osoby niepełnosprawne, może liczyć na środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

— Zatem osoba niepełnosprawna czy też rodzina tej osoby, która jest zainteresowana podjęciem pracy zawodowej, może się do państwa, do Sejmiku zgłosić, by uzyskać co najmniej poradę?
— Oczywiście. Zapraszamy do nas do biura, do kontaktu telefonicznego czy mailowego. Zwłaszcza że warto być aktywnym. Nawet będąc osobą niepełnoprawną, warto wyjść do ludzi, zacząć żyć inaczej, nawet wykonując pracę zawodową. Osoby niepełnoprawne mają do tego pełne prawo.

RAMKA:
Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych istnieje od 1993 roku. W skład Sejmiku mogą wchodzić organizacje pozarządowe o osobowości prawnej, statutowo zajmujące się problematyką osób niepełnosprawnych.
Udział w Sejmiku pozostawia członkom pełną autonomię działania i stowarzyszania się z innymi krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami.
KONTAKT:
Siedziba Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnoprawnych: Budynek Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, 10-575 Olsztyn, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, pok. nr 14. Tel.: 89 523 22 14, e-mail: wmson.ol@wp.pl.
Biuro projektów Zatrudnienia Wspomaganego, Centrum Aktywności: 10-575 Olsztyn, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 11/17 pok. 107 (budynek NBP), tel. 89 523 84 01, e-mail: zw.sejmik@wp.pl.
RAZ
Fot. WMSON
Andrzej Karski

Źródło: Gazeta Olsztyńska

 

 

Przekaż nam

Pomóż nam wspomagać osoby z niepełnosprawnością

1,5%
podatku

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Nr KRS 0000029987

Przekaż nam 1,5%
podatku
Pomóż nam wspomagać osoby z niepełnosprawnością

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Nr KRS 0000029987

Olsztyn - siedziba

Budynek Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
10-575 Olsztyn
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, pok. nr 14

NIP: 739-28-75-836
REGON: 510264945
KRS: 0000029987
Nr konta Bank Pekao S. A.: 47 1240 5598 1111 0010 6634 9328
Poczta epuap:
/W-MSON/wmsonepuap

Biuro projektów Olsztyn

Budynek Narodowego Banku Polskiego 10-575 Olsztyn
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 11/17, pokoje od nr 101 do nr 109 oraz pokój 415 IV piętro (CIPON i BK III)

Biuro projektów Gdańsk

ul. Dyrekcyjna 6 pok. 15 i 15A
80-852 Gdańsk
tel. +48 58 666 99 24
kom./SMS 798 668 815