Przejdź do właściwej treści strony Przejdź do menu Przejdź do sekcji siedziby organizacji

Podsumowanie udziału przedstawicieli Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych w projekcie „Strażnicy dostępności”

30 września 2022

Dobiega końca projekt „Strażnicy dostępności” realizowany  przez Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami wraz z Polskim Związkiem Głuchych, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa.

Celem głównym projektu „Strażnicy dostępności”  było wzmocnienie potencjału instytucjonalnego oraz eksperckiego 12 organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami do prowadzenia monitoringu w zakresie tworzenia i stosowania przepisów prawa regulującego obowiązki związane ze stosowaniem zasad dostępności.

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych był jedną z dwunastu organizacji pozarządowych, która wzięła udział w projekcie.  Przedstawiciele WMSON w składzie: Sebastian Grochowski, Radosław Juszczyk, Piotr Miś, wspólnie z mentorem Tomaszem Przybyszewskim z Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami, przeprowadzili trzy badania monitoringowe dotyczące dostępności. Poniżej prezentujemy efekty ich działań w postaci powstałych 3 Raportów:

 

Raport 1 – Badanie dostępności procesu konsultacji projektu Strategii Rozwoju Miasta – Olsztyn 2030 (plik PDF -0,99 MB)

Raport 2 – Dostępność usług realizowanych poprzez strony internetowe lokalnych urzędów i podmiotów publicznych (plik PDF -5,59 MB)

Raport 3 – Badanie dostępności przebudowywanego dworca PKP Olsztyn Główny (plik PDF -0,24 MB)

Przekaż nam

Pomóż nam wspomagać osoby z niepełnosprawnością

1,5%
podatku

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Nr KRS 0000029987

Przekaż nam 1,5%
podatku
Pomóż nam wspomagać osoby z niepełnosprawnością

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Nr KRS 0000029987

Olsztyn - siedziba

Budynek Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
10-575 Olsztyn
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, pok. nr 14

NIP: 739-28-75-836
REGON: 510264945
KRS: 0000029987
Nr konta Bank Pekao S. A.: 47 1240 5598 1111 0010 6634 9328
Poczta epuap:
/W-MSON/wmsonepuap

Biuro projektów Olsztyn

Budynek Narodowego Banku Polskiego 10-575 Olsztyn
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 11/17, pokoje od nr 101 do nr 109 oraz pokój 415 IV piętro (CIPON i BK III)

Biuro projektów Gdańsk

ul. Dyrekcyjna 6 pok. 15 i 15A
80-852 Gdańsk
tel. +48 58 666 99 24
kom./SMS 798 668 815