Przejdź do właściwej treści strony Przejdź do menu Przejdź do sekcji siedziby organizacji

Asystent – szansa na niezależne życie II

Asystent – szansa na niezależne życie II dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 11.02.00 „Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym”, Poddziałanie 11.02.04 „Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn”.

Bezpośrednimi odbiorcami wsparcia są osoby z niepełnosprawnością powyżej 18 roku życia, zamieszkujące teren miasta Olsztyn oraz gminy Stawiguda z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym), którzy mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, psychiczną, intelektualną lub w zakresie zmysłów (wzrok, słuch).

Celem projektu jest aktywizacja społeczna 100 osób z niepełnosprawnością w 3 edycjach w formie usług wspierających asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, tłumacza języka migowego, doradcy całożyciowego, psychologa, prawnika oraz specjalisty ds. aktywizacji społecznej.

Wsparcie dostosowane do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Realizacja projektu odbywa się we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecz­nej w Olsztynie, Miejskim Zespołem ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Nie­pełnosprawnych w Olsztynie oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stawigu­dzie.

Okres realizacji projektu 01.04.2020 – 30.06.2023.

Rekrutacja do projektu zaplanowana jest w następujących terminach:

  • 01.04.2020 – 30.09.2020
  • 01.03.2021 – 31.08.2021
  • 01.02.2022 – 31.07.2022

Kartę zgłoszeniową można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty e-mail – wymagany podpis na karcie zgłoszeniowej.

 

Biuro Projektu:

Warmińsko–Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych; Al. Piłsudskiego 11/17 pok.109,
10-575 Olsztyn, e-mail: asystent.sejmik@wp.pl; tel./fax (89) 523 84 01, kom. 506 60 26 69
kom. 504 22 55 95.

 

Wartość ogółem: 996 981,60 zł

Kwota dofinansowania: 946 981,60 zł

Wkład UE: 847 434,36 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

Karta zgłoszeniowa

Przekaż nam

Pomóż nam wspomagać osoby z niepełnosprawnością

1,5%
podatku

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Nr KRS 0000029987

Przekaż nam 1,5%
podatku
Pomóż nam wspomagać osoby z niepełnosprawnością

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Nr KRS 0000029987

Olsztyn - siedziba

Budynek Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
10-575 Olsztyn
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, pok. nr 14

NIP: 739-28-75-836
REGON: 510264945
KRS: 0000029987
Nr konta Bank Pekao S. A.: 47 1240 5598 1111 0010 6634 9328
Poczta epuap:
/W-MSON/wmsonepuap

Biuro projektów Olsztyn

Budynek Narodowego Banku Polskiego 10-575 Olsztyn
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 11/17, pokoje od nr 101 do nr 109 oraz pokój 415 IV piętro (CIPON i BK III)

Biuro projektów Gdańsk

ul. Dyrekcyjna 6 pok. 15 i 15A
80-852 Gdańsk
tel. +48 58 666 99 24
kom./SMS 798 668 815