Przejdź do właściwej treści strony Przejdź do menu Przejdź do sekcji siedziby organizacji

Biuro Karier III – trwa rekrutacja do projektu

Warmińsko – Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych zaprasza osoby niepełnosprawne do udziału w projekcie realizowanym na terenie województw: warmińsko-mazurskiego i pomorskiego w trzech etapach od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2024 r.

Beneficjentami projektu mogą być osoby niepełnosprawne posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, pozostające bez zatrudnienia i w wieku aktywności zawodowej.

 1. Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie „Biuro Karier III” proszone są o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji. W razie wątpliwości w kwestii dotyczących kryteriów formalnych osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny z pracownikiem projektu.
 2. Wypełnienie karty zgłoszenia wraz z oświadczeniem dot. RODO i dostarczenie do biura projektu lub przesłanie skanu lub zdjęcia podpisanych dokumentów wraz z kopią orzeczenia o niepełnosprawności na adres mailowy: biurokarier.olsztyn@wp.pl (dot. woj. warmińsko-mazurskiego) i biurokarier.gdansk@wp.pl (dot. woj. pomorskiego).
 3. Pozostałe dokumenty projektowe zostaną uzupełnione w trakcie spotkania z pracownikiem projektu.

W ramach projektu realizowane będą następujące etapy wsparcia:

 1. Działanie informacyjno-promocyjne i rekrutacja z wykorzystaniem również cyfrowych kanałów dostępnościowych.
 2. Poradnictwo psychologiczne i doradztwo zawodowe dla zrekrutowanych uczestników projektu.
 3. Przygotowanie Indywidualnych Planów Działań – planów drogi życiowej i zawodowej.
 4. Pomoc we wdrożeniu IPD poprzez zorganizowanie szkoleń, wsparcia aktywizującego zawodowo i społecznie, w tym warsztaty kompetencji cyfrowych (kompetencje cyfrowe są niezbędną umiejętnością w aktualnej rzeczywistości związanej z COVID-19, który przyśpieszył transformację cyfrową gospodarki, administracji, służby zdrowia zmieniając nasze realia życia zawodowego, kulturalnego i społecznego.
 5. Wsparcie pośrednika pracy – aktywne poszukiwanie pracy na rynku, budowanie relacji ze środowiskiem biznesu promujące zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami.
 6. Monitoring sytuacji zawodowej osób niepełnosprawnych – beneficjentów projektu.
 7. Udział 72 beneficjentów (40% beneficjentów) w warsztatach kompetencji cyfrowej oraz wsparcie w zakresie tworzenia profili zawodowych beneficjentów w social media
 8. Szkolenia zawodowe dla 24 osób z niepełnosprawnościami (13,3 % beneficjentów).
 9. Staże zawodowe dla 12 osób z niepełnosprawnościami (6,67 % beneficjentów).
 10. Prowadzenie i aktualizacja stron internetowych wnioskodawcy, social media.

Działania w projekcie oparte będą na pracy zespołów Biur Karier w Olsztynie i Gdańsku prowadzonych przez Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych.

Biura nasze są przygotowane do pracy z zachowaniem wszelkich wymogów epidemicznych dotyczących COVID-19.

 

Okres finansowania 01.04.2022 r. -31.03.2023 r.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Konkurs nr 1/2020 “Pokonamy bariery” „Biuro Karier III" DOFINANSOWANIE 312 813,59 ZŁ CAŁKOWITA WARTOŚĆ 347 570,69 ZŁ

 

Okres finansowania 01.04.2023 r. -31.03.2024 r.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Konkurs nr 1/2020 “Pokonamy bariery” „Biuro Karier III" DOFINANSOWANIE 361 923,06 ZŁ CAŁKOWITA WARTOŚĆ 402 136,73 ZŁ

 

 

Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Przekaż nam

Pomóż nam wspomagać osoby z niepełnosprawnością

1,5%
podatku

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Nr KRS 0000029987

Przekaż nam 1,5%
podatku
Pomóż nam wspomagać osoby z niepełnosprawnością

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Nr KRS 0000029987

Olsztyn - siedziba

Budynek Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
10-575 Olsztyn
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, pok. nr 14

NIP: 739-28-75-836
REGON: 510264945
KRS: 0000029987
Nr konta Bank Pekao S. A.: 47 1240 5598 1111 0010 6634 9328
Poczta epuap:
/W-MSON/wmsonepuap

Biuro projektów Olsztyn

Budynek Narodowego Banku Polskiego 10-575 Olsztyn
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 11/17, pokoje od nr 101 do nr 109 oraz pokój 415 IV piętro (CIPON i BK III)

Biuro projektów Gdańsk

ul. Dyrekcyjna 6 pok. 15 i 15A
80-852 Gdańsk
tel. +48 58 666 99 24
kom./SMS 798 668 815