Przejdź do właściwej treści strony Przejdź do menu Przejdź do sekcji siedziby organizacji

Centrum Aktywności

CENTRUM AKTYWNOŚCI zostało powołane przez Sejmik na początku 2015r, obecnie rozwijamy jego działalność poprzez Projekt pt. „Centrum Aktywności” dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Konkursu 1/2022 pn. „Działamy razem”.

Celem projektu jest zwiększenie umiejętności i aktywności w życiu w wymiarze społecznym 100 OzN w wieku 18-65 lata zamieszkujących województwo warmińsko-mazurskie (m. Olsztyn i powiat olsztyński) w okresie od 04.2023r. do 03.2026r. poprzez realizację usług aktywnej rehabilitacji społecznej w ramach istniejącej i funkcjonującej placówki Centrum Aktywności jako podmiotu działającego na rzecz aktywizacji
społecznej.

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU:

 • osoby posiadające aktualne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub równoważne – wg przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej (dotyczy potencjalnych odbiorców usług asystenckich).
 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz osoby nieaktywne wymagające aktywizacji społeczno-zawodowej,

REKRUTACJA

Rekrutacja i diagnoza wieloprofilowa uczestników do projektu prowadzona jest w okresie kwiecień – maj 2023 roku (I edycja) – 40 ON; kwiecień – maj 2024 roku (II edycja) – 30 ON oraz kwiecień – maj 2025 roku (III edycja) – 30 ON.

FORMY WSPARCIA

Projekt przewiduje realizację następujących form wsparcia:

 • Wsparcie indywidualne trenera aktywności społecznej,
 • Wsparcie indywidualne specjalisty całożyciowego – wsparcie całożyciowe,
 • Wsparcie indywidualne psychologa – wsparcie psychologiczne,
 • Aktywność outdoorowa,
 • Zajęcia grupowe – dbanie o zdrowie, spotkania z dietetykiem,
 • Zajęcia grupowe – dbanie o zdrowie, zajęcia rekreacyjno-ruchowe,
 • Zajęcia grupowe – coaching,
 • Zajęcia grupowe – artystyczne,
 • Wyjazdy integracyjne z elementami edukacyjnymi

 

BIURO PROJEKTU:

Warmińsko – Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych; Al. Piłsudskiego 11/17 pok.107,

10-575 Olsztyn, e-mail: centrumaktywnosci.olsztyn@wp.pl; tel./fax (89) 523 84 01,

kom. 504 22 55 95

 

Harmonogram wsparcia VII-IX 2023r.

Harmonogram wsparcia CA VII-IX 2023

Harmonogram wsparcia X-XII 2023r.

Harmonogram wsparcia X-XII 2023r.

Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Koordynator merytoryczny

odtworz wideo
Przekaż nam

Pomóż nam wspomagać osoby z niepełnosprawnością

1,5%
podatku

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Nr KRS 0000029987

Przekaż nam 1,5%
podatku
Pomóż nam wspomagać osoby z niepełnosprawnością

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Nr KRS 0000029987

Olsztyn - siedziba

Budynek Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
10-575 Olsztyn
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, pok. nr 14

NIP: 739-28-75-836
REGON: 510264945
KRS: 0000029987
Nr konta Bank Pekao S. A.: 47 1240 5598 1111 0010 6634 9328
Poczta epuap:
/W-MSON/wmsonepuap

Biuro projektów Olsztyn

Budynek Narodowego Banku Polskiego 10-575 Olsztyn
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 11/17, pokoje od nr 101 do nr 109 oraz pokój 415 IV piętro (CIPON i BK III)

Biuro projektów Gdańsk

ul. Dyrekcyjna 6 pok. 15 i 15A
80-852 Gdańsk
tel. +48 58 666 99 24
kom./SMS 798 668 815