Przejdź do właściwej treści strony Przejdź do menu Przejdź do sekcji siedziby organizacji

Zatrudnienie Wspomagane – prawdziwa praca

Projekt rozpoczął się w maju 2013 r, trwał 20 miesięcy, realizowany był w województwie warmińsko-mazurskim i na terenie organizacji partnerskiej RNIB w Wielkiej Brytanii.
W oparciu o współpracę z partnerami z Wielkiej Brytanii doskonaliliśmy nasze metody wprowadzania osób niepełnosprawnych (niewidomych i słabowidzących) na rynek pracy:

Narzędzia diagnozy sytuacji osób niepełnosprawnych,
Nawiązywanie współpracy z pracodawcami (w celu zatrudnienia, skierowania na staż, praktykę zawodową),
Edukację, szkolenie zawodowe osób niepełnosprawnych wzrokowo (schematy postępowania, programy),
Zatrudnienie wspomagane osób niewidomych, słabowidzących, metody postępowania, rola trenera pracy.

KIEROWNIK PROJEKTU

Przekaż nam

Pomóż nam wspomagać osoby z niepełnosprawnością

1,5%
podatku

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Nr KRS 0000029987

Przekaż nam 1,5%
podatku
Pomóż nam wspomagać osoby z niepełnosprawnością

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Nr KRS 0000029987

Olsztyn - siedziba

Budynek Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
10-575 Olsztyn
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, pok. nr 14

NIP: 739-28-75-836
REGON: 510264945
KRS: 0000029987
Nr konta Bank Pekao S. A.: 47 1240 5598 1111 0010 6634 9328
Poczta epuap:
/W-MSON/wmsonepuap

Biuro projektów Olsztyn

Budynek Narodowego Banku Polskiego 10-575 Olsztyn
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 11/17, pokoje od nr 101 do nr 109 oraz pokój 415 IV piętro (CIPON i BK III)

Biuro projektów Gdańsk

ul. Dyrekcyjna 6 pok. 15 i 15A
80-852 Gdańsk
tel. +48 58 666 99 24
kom./SMS 798 668 815