Przejdź do właściwej treści strony Przejdź do menu Przejdź do sekcji siedziby organizacji

Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego powołała Zespół ds. uchodźców, któremu przewodniczy Bartłomiej Głuszak, przewodniczący Rady. Zespół ma na celu koordynację przepływu informacji i łączenia zasobów w zakresie działań na rzecz uchodźców prowadzonych przez organizacje pozarządowe na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

15 marca 2022

Kluczową osobą w Zespole jest Wojewódzki Koordynator Informacji – Jolanta Markiewicz
(jolanta.markiewicz@bankizywnosci.pl), która ściśle współpracuje z koordynatorem działań na
rzecz uchodźców Urszulą Jędrychowską z Urzędu Wojewódzkiego (500 477 570,
urszula.jedrychowska@uw.olsztyn.pl, ukraina@uw.olsztyn.pl).

Powołane są Zespoły Tematyczne, które grupują organizacje świadczące konkretny rodzaj pomocy
lub chcące taką pomoc świadczyć uchodźcom. Poniżej są nazwy zespołów i ich liderzy wraz z
kontaktem. Bardzo prosimy o zgłaszanie chęci pomocy organizacji w konkretnym Zespole lub
Zespołach.

Aktywizacja społeczna i zawodowa – Wiesława Przybysz, Michał Kupisz, tel. 89 523 60 92,
przybysz.wieslawa@wp.pl, m.kupisz@federacjafosa.pl
Edukacja dzieci i dorosłych – Kornelia Kurowska, tel. 507 698 953, kornelia.kurowska@borussia.pl
Opieka medyczna – Marta Czerwonik-Łapko, 697 994 062, m.czerwoniklapko.joannici@gmail.com
Osoby z niepełnosprawnością – Sebastian Grochowski, tel. 89 523 22 14, wmson.ol@wp.pl
Zbiórki rzeczowe, żywnościowe i finansowe – Adrian Piotrowicz, tel. 662 243 186,
adrian.piotrowicz@bankizywnosci.pl

Pomoc prawna – Anna Olszewska, tel. 55 642 44 25, esas_1@wp.pl

Jeżeli któraś organizacja chce podjąć się koordynacji innych działań na terenie województwa (a są
takie potrzeby, np. wolontariat, zakwaterowanie), prosimy o kontakt z Jolantą Markiewicz.
Informacje na temat dalszych działań będą zamieszczane na stronie www.ropwwm.org.pl.
Bardzo dziękujemy za każdy wysiłek, za każdą pomoc na rzecz uchodźców.

 

 

Przekaż nam

Pomóż nam wspomagać osoby z niepełnosprawnością

1,5%
podatku

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Nr KRS 0000029987

Przekaż nam 1,5%
podatku
Pomóż nam wspomagać osoby z niepełnosprawnością

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Nr KRS 0000029987

Olsztyn - siedziba

Budynek Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
10-575 Olsztyn
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, pok. nr 14

NIP: 739-28-75-836
REGON: 510264945
KRS: 0000029987
Nr konta Bank Pekao S. A.: 47 1240 5598 1111 0010 6634 9328
Poczta epuap:
/W-MSON/wmsonepuap

Biuro projektów Olsztyn

Budynek Narodowego Banku Polskiego 10-575 Olsztyn
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 11/17, pokoje od nr 101 do nr 109 oraz pokój 415 IV piętro (CIPON i BK III)

Biuro projektów Gdańsk

ul. Dyrekcyjna 6 pok. 15 i 15A
80-852 Gdańsk
tel. +48 58 666 99 24
kom./SMS 798 668 815