Przejdź do właściwej treści strony Przejdź do menu Przejdź do sekcji siedziby organizacji

Rekrutacja do projektu Centrum Aktywności II

09 kwietnia 2019

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami poprzez aktywne włączenie w życie społeczne, kulturalne przy wsparciu Trenera Aktywności. Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością, zamieszkującą miasto Olsztyn lub powiaty: olsztyński, ostródzki, szczycieński, w wieku 18 – 64 lata, nieaktywną zawodowo zgłoś się do nas!

Oferujemy bezpłatnie:

 • wsparcie indywidualne Trenera Aktywności przez cały okres udziału w projekcie
 • kompleksowe doradztwo psychologiczne i całożyciowe (spotkania indywidualne i grupowe)
 • wsparcie tłumacza języka migowego oraz asystenta osoby z niepełnosprawnością
 • dodatkowe wsparcie specjalistów
 • ciekawe zajęcia wyjazdowe (wyjazdy integracyjne z elementami edukacyjno – zawodowymi)
 • pakiet aktywizacyjny (pula środków finansowych do wykorzystania według potrzeb uczestnika)
 • indywidulnie dopasowane szkolenia zawodowe
 • staże zawodowe
 • wsparcie w poszukaniu zatrudnienia
 • osobom gotowym do podjęcia pracy zawodowej oferujemy wsparcie Trenera w oparciu o metodę zatrudnienia wspomaganego
 • osobom dojeżdżającym spoza Olsztyna zwrot kosztów dojazdu

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY! Skontaktuj się z nami!

Biuro Projektu:

Warmińsko – Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych

Al. Marszałka J. Piłsudskiego 11/17 pok. 107, 105
10-575 Olsztyn

e-mail: centrumaktywnosci.olsztyn@wp.pl

tel./fax (89) 523 84 01
kom. 504 225 595

 

Projekt „Centrum Aktywności IIi” dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 11.01.00 „Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie”, Poddziałanie 11.01.01 „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe”.

Przekaż nam

Pomóż nam wspomagać osoby z niepełnosprawnością

1,5%
podatku

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Nr KRS 0000029987

Przekaż nam 1,5%
podatku
Pomóż nam wspomagać osoby z niepełnosprawnością

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Nr KRS 0000029987

Olsztyn - siedziba

Budynek Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
10-575 Olsztyn
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, pok. nr 14

NIP: 739-28-75-836
REGON: 510264945
KRS: 0000029987
Nr konta Bank Pekao S. A.: 47 1240 5598 1111 0010 6634 9328
Poczta epuap:
/W-MSON/wmsonepuap

Biuro projektów Olsztyn

Budynek Narodowego Banku Polskiego 10-575 Olsztyn
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 11/17, pokoje od nr 101 do nr 109 oraz pokój 415 IV piętro (CIPON i BK III)

Biuro projektów Gdańsk

ul. Dyrekcyjna 6 pok. 15 i 15A
80-852 Gdańsk
tel. +48 58 666 99 24
kom./SMS 798 668 815