Przejdź do właściwej treści strony Przejdź do menu Przejdź do sekcji siedziby organizacji

Rusza projekt: „Dostępny samorząd 2.0”

09 kwietnia 2024

„W ramach projektu zaplanowano opracowanie standardów dostępności w samorządzie i ich wdrożenie w JST, podniesienie kompetencji kadr JST poprzez specjalistyczne szkolenia i doradztwo, aktualizację Planów działań na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osób ze szczególnymi potrzebami w JST oraz działania inwestycyjne w formule grantowej. Działania stanowić będą ofertę wsparcia dla JST w zakresie poprawy dostępności i dadzą samorządom know-how w zakresie planowania długofalowych działań w ww. obszarze. Projekt w sposób kompleksowy odpowiadał będzie na wyzwania związane z zapewnianiem dostępności w JST wynikające z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz wspierał będzie osiągnięcie celów strategicznych zapisanych w Programie Dostępność Plus. Liderem projektu jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, zaś partnerami będą PFRON, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego oraz Śląski Związek Gmin i Powiatów. ”

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/projekty/projekty-ue/program-fundusze-europejskie-dla-rozwoju-spolecznego-2021-2027-fers/dostepny-samorzad-20/informacja-o-projekcie/

Przekaż nam

Pomóż nam wspomagać osoby z niepełnosprawnością

1,5%
podatku

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Nr KRS 0000029987

Przekaż nam 1,5%
podatku
Pomóż nam wspomagać osoby z niepełnosprawnością

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Nr KRS 0000029987

Olsztyn - siedziba

Budynek Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
10-575 Olsztyn
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, pok. nr 14

NIP: 739-28-75-836
REGON: 510264945
KRS: 0000029987
Nr konta Bank Pekao S. A.: 47 1240 5598 1111 0010 6634 9328
Poczta epuap:
/W-MSON/wmsonepuap

Biuro projektów Olsztyn

Budynek Narodowego Banku Polskiego 10-575 Olsztyn
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 11/17, pokoje od nr 101 do nr 109 oraz pokój 415 IV piętro (CIPON i BK III)

Biuro projektów Gdańsk

ul. Dyrekcyjna 6 pok. 15 i 15A
80-852 Gdańsk
tel. +48 58 666 99 24
kom./SMS 798 668 815