Przejdź do właściwej treści strony Przejdź do menu Przejdź do sekcji siedziby organizacji

Warsztaty Terapii Zajęciowej pozostaną na mapie wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami

08 lipca 2024

Warsztaty Terapii Zajęciowej pozostaną na mapie wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami

3 lipca 2024 r. odbyło się posiedzenie Senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, którego tematem były wyzwania systemowe i ustawodawcze w warsztatach terapii zajęciowej (WTZ). W spotkaniu wzięli udział kierownicy WTZ, uczestnicy, rodzice, opiekunowie oraz organizatorzy, którzy przedstawili:

  • Cele i założenia WTZ,
  • Zagrożenia i wyzwania warsztatów terapii zajęciowej,
  • Rolę, zadania i problemy pracowników WTZ,
  • Perspektywę WTZ ze strony uczestników, ich rodziców i opiekunów,
  • Propozycje zmian systemowych w warsztatach terapii zajęciowej.

Spotkanie było bardzo merytoryczne i pozwoliło na dogłębną analizę problemów i wyzwań stojących przed WTZ. Podczas posiedzenia, Łukasz Krasoń, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, zadeklarował, że Warsztaty Terapii Zajęciowej nie znikną z mapy wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. Wypowiedź ta padła podczas spotkania w Senacie RP, zorganizowanego przez Ogólnopolskie Forum WTZ oraz Senatora Jerzego Wciślę i Iwonę Pietraszkiewicz.

Pełnomocnik podziękował za zorganizowanie dyskusji na temat sytuacji WTZ, wyzwań systemowych i ustawodawczych. Podkreślił, że znane są problemy, zaproponowano rozwiązania i teraz nadszedł czas na działania.

Dla tych, którzy nie mogli uczestniczyć w spotkaniu, dostępna jest retransmisja pod linkiem: Retransmisja.

Serdecznie dziękujemy wszystkim prelegentom oraz Senatorom RP, dzięki którym spotkanie mogło się odbyć, w szczególności:

  • @Janina Sagatowska, przewodnicząca Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej,
  • @Jan Filip Libicki, zastępca przewodniczącej KRPSiS,
  • @Jerzy Wcisła, Senator RP, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Młodzieży.

W posiedzeniu wzięli także udział Dorota Habich, zastępczyni Prezesa PFRON ds. programowych, oraz Monika Falej, Wiceprezeska Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, która aktywnie uczestniczyła w debacie i niezmiennie angażuje się w sprawy WTZ. Ważnym akcentem były propozycje Marka Wójcika, reprezentanta Związku Miast Polskich, które mamy nadzieję, że zostaną zrealizowane.

Łukasz Krasoń i Dorota Habich wyrazili zrozumienie dla sytuacji WTZ oraz zadeklarowali współpracę. Audyt programów i projektów związanych z WTZ zakończy się pod koniec lipca, a w sierpniu planowane jest wspólne przeanalizowanie możliwości wypracowania standardów i narzędzi niezbędnych do dalszego funkcjonowania Warsztatów.

zdjęcie grupowe

 

Pani Monika Falej stoi przy mównicy, za nią flaki Polski i Unii Europejskiej

 

Przy mównicy Pełnomocnik Rządu do spraw osób niepełnosprawnych

 

kilka rozmawiających ze sobą osób

 

zdjęcie grupowe, za stojącymi osobami falgi Polski i Unii Europejskiej i napis Senat Rzeczpospolitej Polskiej

Przekaż nam

Pomóż nam wspomagać osoby z niepełnosprawnością

1,5%
podatku

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Nr KRS 0000029987

Przekaż nam 1,5%
podatku
Pomóż nam wspomagać osoby z niepełnosprawnością

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Nr KRS 0000029987

Olsztyn - siedziba

Budynek Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
10-575 Olsztyn
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, pok. nr 14

NIP: 739-28-75-836
REGON: 510264945
KRS: 0000029987
Nr konta Bank Pekao S. A.: 47 1240 5598 1111 0010 6634 9328
Poczta epuap:
/W-MSON/wmsonepuap

Biuro projektów Olsztyn

Budynek Narodowego Banku Polskiego 10-575 Olsztyn
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 11/17, pokoje od nr 101 do nr 109 oraz pokój 415 IV piętro (CIPON i BK III)

Biuro projektów Gdańsk

ul. Dyrekcyjna 6 pok. 15 i 15A
80-852 Gdańsk
tel. +48 58 666 99 24
kom./SMS 798 668 815