Przejdź do właściwej treści strony Przejdź do menu Przejdź do sekcji siedziby organizacji

Wzrost kompetencji kadry drogą do samodzielności osób z niepełnosprawnościami II

16 listopada 2022

Zadanie realizowane jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Głównym celem zadania jest utrzymanie i podniesienie jakości udzielanego przez organizacje wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w kierunku ich większej integracji ze społecznością, aktywizacji, życiowej samodzielności.

Zadanie realizowane jest w okresie od 01 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Uczestnikami zadania mogą być pracownicy, wolontariusze i działacze WMSON i organizacji członkowskich.

Zadanie zakłada realizację następujących szkoleń:

  1. „Szkolenie – wizyta studyjna, nauka nowych metod pracy i doradztwa w instytucjach i organizacjach Trójmiasta”.

Cel:  poznanie nowych metod pracy na rzecz osób z niepełnosprawnością i wdrożenie w działaniach NGO województwa warmińsko-mazurskiego.

  1. „Szkolenie z wykorzystania metody Adwenture Therapy w pracy z osobami z niepełnosprawnością”.

Cel: doświadczenie procesu  rozwojowo-terapeutycznego opartego na kontakcie z naturą, nabycie umiejętności prowadzenia zajęć Adwenture Therapy.

  1. „Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej – kurs elementarny – 5 godzin”.

Cel: kurs w zakresie udzielenia Pierwszej Pomocy z uwzględnieniem podstawowych zabiegów resuscytacyjnych

 

Udział we wszystkich szkoleniach jest bezpłatny.

Organizator będzie przekazywać na bieżąco organizacjom zrzeszonym w WMSON szczegóły dotyczące rekrutacji i organizacji poszczególnych szkoleń.

wzrost kompetencji kadry drogą do samodzielności osób z niepełnosprawnością II - projekt dofinansowany z PFRON

 

Kontakt do Koordynatora zadania: Anna Rogulska email: aniarr64@o2.pl

tel: 694 724 891

Przekaż nam

Pomóż nam wspomagać osoby z niepełnosprawnością

1,5%
podatku

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Nr KRS 0000029987

Przekaż nam 1,5%
podatku
Pomóż nam wspomagać osoby z niepełnosprawnością

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Nr KRS 0000029987

Olsztyn - siedziba

Budynek Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
10-575 Olsztyn
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, pok. nr 14

NIP: 739-28-75-836
REGON: 510264945
KRS: 0000029987
Nr konta Bank Pekao S. A.: 47 1240 5598 1111 0010 6634 9328
Poczta epuap:
/W-MSON/wmsonepuap

Biuro projektów Olsztyn

Budynek Narodowego Banku Polskiego 10-575 Olsztyn
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 11/17, pokoje od nr 101 do nr 109 oraz pokój 415 IV piętro (CIPON i BK III)

Biuro projektów Gdańsk

ul. Dyrekcyjna 6 pok. 15 i 15A
80-852 Gdańsk
tel. +48 58 666 99 24
kom./SMS 798 668 815