Przejdź do właściwej treści strony Przejdź do menu Przejdź do sekcji siedziby organizacji

Zatrudnienie Wspomagane V i VI

16 lipca 2021

Zatrudnienie Wspomagane V i VI – trwa rekrutacja do projektów

„Zatrudnienie Wspomagane” to cykl projektów pomagających zdobyć i utrzymać pracę. Pierwszy projekt został przez nas zrealizowany w 2015 roku.  Naszymi działaniami objęliśmy już ponad 500 osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. W każdej edycji projektu osiągaliśmy wysokie wskaźniki zatrudnienia uczestników (50% – 80%).

Jesteś osobą z niepełnosprawnością, która chce podjąć pracę – skontaktuj się z nami!

Wspieramy osoby ze wszystkimi rodzajami niepełnosprawności, posiadamy doświadczoną kadrę!

Obecnie (lipiec- wrzesień 2021 r.) prowadzimy rekrutację do kolejnej edycji projektu, możemy zaprosić jeszcze 20 osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

DLA KOGO?

Projekt kierowany jest do osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym, umiarkowanym i lekkim, niezatrudnionych, w wieku 18-64 lata, w szczególności do mieszkańców Olsztyna i powiatu olsztyńskiego, ostródzkiego, iławskiego, lidzbarskiego, mrągowskiego, nidzickiego, szczycieńskiego, działdowskiego, giżyckiego, kętrzyńskiego, nowomiejskiego.

 

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest pomoc uczestnikom w znalezieniu, podjęciu i utrzymaniu zatrudnienia na rynku pracy.

 

JAK PRACUJEMY?

W projekcie wykorzystywana jest metoda zatrudnienia wspomaganego, realizowana jest zgodnie ze standardami Europejskiej Unii Zatrudnienia Wspomaganego.

Osoby z niepełnosprawnościami, uczestnicy projektu, uzyskują w procesie aktywizacji społeczno-zawodowej profesjonalne, kompleksowe wsparcie trenera pracy i psychologa.

Proces zatrudnienia wspomaganego polega na ścisłej współpracy trenera pracy z pracodawcą, ułatwia pracodawcy zatrudnienie odpowiednich kandydatów i oferuje wsparcie podczas wdrożenia nowego pracownika na stanowisku pracy.

REZULTATY PROJEKTU:

 • uczestnik projektu znajduje i utrzymuje pracę, także na otwartym rynku pracy
 • uczestnik projektu staje się cenionym pracownikiem i współpracownikiem, pełnoprawnym członkiem zespołu
 • pracownik ma możliwość rozwijania kariery zawodowej.

 

MOŻLIWE FORMY WSPARCIA:

 • Indywidualna praca z trenerem pracy, również na stanowisku pracy, w początkowym okresie nowej pracy
 • Indywidualne oraz grupowe wsparcie psychologiczne, dostosowane do specyficznych potrzeb osób
  z niepełnosprawnościami, obejmujące takie tematy jak: asertywność, komunikacja, autoprezentacja, radzenie sobie ze stresem i konfliktem
 • Indywidualna diagnoza praktycznych umiejętności zawodowych w rzeczywistych bądź symulowanych warunkach pracy, kilkudniowe próby pracy – sprawdzenie się na różnych stanowiskach pracy
 • Staże zawodowe – odpowiadające na potrzeby i aspiracje uczestnika, 3 miesięczny okres stażu ma pozwolić na pozyskanie miejsca pracy
 • Indywidualne szkolenia zawodowe – dla części uczestników
 • Zatrudnienie oraz monitoring pracy w zakładzie pracy, celem utrzymania miejsca pracy
 • Dodatkowo osoby z niepełnosprawnością będą mogły skorzystać ze wsparcia asystenta funkcjonalnego, np. osoby
  z niepełnosprawnością ruchową, osoby niewidome (przewodnik), osoby niesłyszące (tłumacz języka migowego).

 

Uczestnicy zamiejscowi otrzymają zwrot kosztu dojazdu, stażyści – stypendia stażowe, w okresie szkolenia – stypendia szkoleniowe.

Projekt jest dofinansowany ze środków PFRON.

W roku 2021 projekt jest też współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

 

BIURO PROJEKTU

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie, mogą uzyskać dodatkowe informacje w biurze projektu:

Anna Rogulska-Ruchała, Marta Piotrkowska, tel./faks 89 523-84-01, tel./sms 504 830 584.

Olsztyn: Al. Marszałka J. Piłsudskiego 11/17 pok. 107, e-mail: zw.sejmik@wp.pl

 

 

Przekaż nam

Pomóż nam wspomagać osoby z niepełnosprawnością

1,5%
podatku

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Nr KRS 0000029987

Przekaż nam 1,5%
podatku
Pomóż nam wspomagać osoby z niepełnosprawnością

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Nr KRS 0000029987

Olsztyn - siedziba

Budynek Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
10-575 Olsztyn
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, pok. nr 14

NIP: 739-28-75-836
REGON: 510264945
KRS: 0000029987
Nr konta Bank Pekao S. A.: 47 1240 5598 1111 0010 6634 9328
Poczta epuap:
/W-MSON/wmsonepuap

Biuro projektów Olsztyn

Budynek Narodowego Banku Polskiego 10-575 Olsztyn
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 11/17, pokoje od nr 101 do nr 109 oraz pokój 415 IV piętro (CIPON i BK III)

Biuro projektów Gdańsk

ul. Dyrekcyjna 6 pok. 15 i 15A
80-852 Gdańsk
tel. +48 58 666 99 24
kom./SMS 798 668 815