Przejdź do właściwej treści strony Przejdź do menu Przejdź do sekcji siedziby organizacji

ZINTEGROWANI NIEPEŁNOSPRAWNI 2023

06 czerwca 2023

Konferencja odbyła się w dniach 25-27 maja 2023 r. w Ośrodku Wczasowym Bęsia.

 

Zdjęcie grupowe. Za stojącymi osobami widać trawę i drzewa

Głównym celem projektu był wzrost potencjału Warmińsko–Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych jako federacji oraz zrzeszonych w nim organizacji z województwa warmińsko–mazurskiego działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

Celem szczegółowym projektu – zwiększenie poziomu umiejętności i aktywności organizacji pozarządowych w zakresie działań partnerskich z administracją samorządową i rządową, wzrost liczby profesjonalnie przygotowanych liderów organizacji i koordynatorów projektów, oraz podniesienie aktywności organizacji w zakresie wspólnych i indywidualnych przedsięwzięć (projektów, stanowisk w istotnych dla środowiska sprawach) w ramach sieci.

Celem było również wzmocnienie instytucjonalne i finansowe WMSON i członków – organizacji pozarządowych, przez uzyskanie pełniejszej wiedzy dotyczącej skuteczności dotychczasowych działań, wypracowania standardów i planów działań, zwiększenie kompetencji kadr i organizacji zrzeszonych w WMSON.

W ramach Konferencji odbyła się debata  aktualnych  i przyszłych działaniach na rzecz niezależnego życia osób z niepełnosprawnością.

Prezentacje przedstawili przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Miejskiego Zespołu ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych, Fundacji Imago z Wrocławia, SION Bartoszyce, WMSON.

Odbyły się również konsultacje dotyczące założeń nowego projektu „Wsparcie organizacji społeczeństwa obywatelskiego i partnerów społecznych” w ramach regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 – Joanna Glezman, Pełnomocnik Marszałka ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Z  działaniami Fundacji Imago zapoznał  uczestników  – Piotr Kuźniak

W ramach konferencji odbyły się warsztaty:

  1. Jak korzystać z prawa do dostępności? Warsztaty – Łukasz Iwancio Departament ds. Dostępności w PFRON, Malwina Soćko z Oddziału PFRON.
  1. Samobadanie piersi na fantomie – instruktaż, Barbara Piłat, Olsztyńskie Towarzystwo Amazonki.
  2.  Działania WMSON w kierunku poprawy dostępności – Radosław Juszczyk, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin w Olsztynku.
  3.  Najnowsze zmiany w prawie pracy –  Ewa Mikołajczyk-Kaczan.
  4.  Warsztaty teatralne – Emilia Sulej.
  5. Praktyczne sposoby na stres, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu – Alicja Maziarek.

 

Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

konferencja, jedna stojąca osoba, pozostałe osoby siedzą na krzesełkach, na ekranie widać napis Fundacja Imago

 

konferencja, osoby siedzą, na ekranie widać napis SAM, po prawej stronie baner WMSON, i tłumaczka języka migowego

 

Konferencja, na ekranie napis wizyta studyjna Centrum Rehabilitacji Zagrzeb

 

konferencja, osoba stoi i demonstruje na fantomie jak badać piersi, osoby siedzą na krzesełkach

 

 

 

Przekaż nam

Pomóż nam wspomagać osoby z niepełnosprawnością

1,5%
podatku

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Nr KRS 0000029987

Przekaż nam 1,5%
podatku
Pomóż nam wspomagać osoby z niepełnosprawnością

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Nr KRS 0000029987

Olsztyn - siedziba

Budynek Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
10-575 Olsztyn
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, pok. nr 14

NIP: 739-28-75-836
REGON: 510264945
KRS: 0000029987
Nr konta Bank Pekao S. A.: 47 1240 5598 1111 0010 6634 9328
Poczta epuap:
/W-MSON/wmsonepuap

Biuro projektów Olsztyn

Budynek Narodowego Banku Polskiego 10-575 Olsztyn
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 11/17, pokoje od nr 101 do nr 109 oraz pokój 415 IV piętro (CIPON i BK III)

Biuro projektów Gdańsk

ul. Dyrekcyjna 6 pok. 15 i 15A
80-852 Gdańsk
tel. +48 58 666 99 24
kom./SMS 798 668 815