Przejdź do właściwej treści strony Przejdź do menu Przejdź do sekcji siedziby organizacji

Olsztyński Klub Sportowy „Warmia i Mazury”

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, która istnieje od 1994r. Zrzeszamy osoby niewidome i słabowidzące, które dzięki naszym działaniom mają możliwość integracji ze społeczeństwem oraz możliwość realizowania się po przez sport. W ostatnich latach do naszego stowarzyszenia należało średnio 160 członków.

Rozwój i organizowanie powszechnej kultury fizycznej, sportu, rehabilitacji, turystyki oraz czynnego wypoczynku w środowisku osób niepełnosprawnych ze schorzeniem narządu wzroku stanowi główną oś naszych działań. Główną, choć na przestrzeni lat okazało się, że nie jedyną, a Klub z biegiem czasu stał się czymś więcej niż tylko stowarzyszeniem kultury fizycznej. Nasza działalność wykroczyła daleko poza sport i obecnie obejmuje również kulturę, pomoc rodzinom w trudnej sytuacji i dotkniętych różnego rodzaju problemami, budowę społeczeństwa obywatelskiego, wsparcie zawodowe, czy też szkolenie kadr świadczących pomoc osobom niepełnosprawnym. Dzięki temu na terenie Olsztyna i całego województwa osoby niewidome i słabowidzące mają możliwość brać udział w zajęciach sekcji sportowych, czy też różnego rodzaju zawodach sportowych, jak i szansę na integrację, realizowanie swoich pasji, rozwój, oraz aktywizację społeczną, kulturalną i zawodową.

Realizujemy projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej, Ministerstwa Sportu, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, oraz ze środków samorządowych jak i PFRON.

Nasz Klub przygotowuje zawodników do uprawiania wielu dyscyplin sportowych dla osób niepełnosprawnych. Prowadzimy zajęcia w następujących dyscyplinach: bowling, kręgle klasyczne, brydż sportowy, kolarstwo tandemowe, strzelectwo pneumatyczne i laserowe osób niewidomych i słabowidzących, szachy, warcaby, showdown.

Naszą ideą jest szkolenie zawodników zachowując indywidualne podejście do każdego z nich. Dzięki temu, nasi zawodnicy każdego roku zdobywają kilkadziesiąt medali na imprezach rangi Mistrzostwach Polski, oraz rywalizują z powodzeniem na arenach międzynarodowych.

Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcieli by spróbować swoich sił i możliwości w sporcie, oraz uaktywnić się w różnych dziedzinach życia.

Prezes Krzysztof Harkowski

Dane kontaktowe

Adres
ul. Mickiewicza 17/3; 10-508 Olsztyn
Telefon
(89) 527-22-11
Przekaż nam

Pomóż nam wspomagać niepełnosprawnych

1%
podatku

Warmińsko-Mazurski
Sejmik Osób
Niepełnosprawnych
Nr KRS 0000029987

Olsztyn - siedziba

Budynek Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
10-575 Olsztyn
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, pok. nr 14

NIP: 739-28-75-836
REGON: 510264945
KRS: 0000029987
Nr konta Bank Pekao S. A.: 47 1240 5598 1111 0010 6634 9328

Biuro projektów Olsztyn

Budynek Narodowego Banku Polskiego 10-575 Olsztyn
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 11/17, pokoje od nr 101 do nr 109 oraz pokój 415 IV piętro (CIPON i BK III)

Biuro projektów Gdańsk

ul. Dyrekcyjna 6 pok. 15 i 15A
80-852 Gdańsk
tel. +48 58 666 99 24
kom./SMS 798 668 815