Przejdź do właściwej treści strony Przejdź do menu Przejdź do sekcji siedziby organizacji

Olsztyńskie Stowarzyszenie Głuchych w Olsztynie powstało, aby przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu osób Głuchych i słabosłyszących wskazując różne możliwości rozwiązań. Ponadto naszym celem jest popularyzacja wiedzy nt. kultury Głuchych oraz Polskiego Języka Migowego. Stwarzamy osobom Głuchym i słabosłyszącym dostęp do życia społecznego, kulturalnego.

Prezes Krzysztof Parda

Dane kontaktowe

Adres
ul. Zamenhofa 1/9, 10-279 Olsztyn
Telefon
609 468 902
Przekaż nam

Pomóż nam wspomagać niepełnosprawnych

1%
podatku

Warmińsko-Mazurski
Sejmik Osób
Niepełnosprawnych
Nr KRS 0000029987

Olsztyn - siedziba

Budynek Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
10-575 Olsztyn
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, pok. nr 14

NIP: 739-28-75-836
REGON: 510264945
KRS: 0000029987
Nr konta Bank Pekao S. A.: 47 1240 5598 1111 0010 6634 9328

Biuro projektów Olsztyn

Budynek Narodowego Banku Polskiego 10-575 Olsztyn
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 11/17, pokoje od nr 101 do nr 109

Biuro projektów Ostróda

Centrum Użyteczności Publicznej
Powiatu Ostródzkiego
ul. Jana III Sobieskiego 9, pok. nr 121
14-100 Ostróda

Biuro projektów Gdańsk

Aleja Jana Pawła II 20,
pok. nr 323, 324 (III piętro)
80-462 Gdańsk
tel. +48 58 666 99 24
kom./SMS 798 668 815