Przejdź do właściwej treści strony Przejdź do menu Przejdź do sekcji siedziby organizacji

Olsztyńskie Towarzystwo „Amazonki” jest organizacją samopomocową zrzeszającą osoby dotknięte rakiem piersi. Każda osoba potrzebująca wsparcia może się zgłosić od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 12:00 do siedziby mieszczącej się w Szpitalu MSWiA budynek „H”. Naszym celem jest rehabilitacja fizyczna i psychoterapeutyczna osób dotkniętych rakiem piersi oraz profilaktyka skierowana do osób zdrowych. Cel ten osiągamy m.in. poprzez:

  • prowadzenie rehabilitacji fizycznej i psychoterapeutycznej osób dotkniętych rakiem piersi, ułatwiających powrót do pełnego życia;
  • włączanie się w akcje związane z profilaktyką i diagnostyką mające na celu wczesne wykrywanie raka piersi;
  • prowadzenie poradnictwa;
Prezes Barbara Baturo-Warszawska

Dane kontaktowe

Adres
Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn
Telefon
(89) 539-82-89
Telefon kom.
502 354 334
Przekaż nam

Pomóż nam wspomagać niepełnosprawnych

1%
podatku

Warmińsko-Mazurski
Sejmik Osób
Niepełnosprawnych
Nr KRS 0000029987

Olsztyn - siedziba

Budynek Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
10-575 Olsztyn
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, pok. nr 14

NIP: 739-28-75-836
REGON: 510264945
KRS: 0000029987
Nr konta Bank Pekao S. A.: 47 1240 5598 1111 0010 6634 9328
Poczta epuap:
/W-MSON/wmsonepuap

Biuro projektów Olsztyn

Budynek Narodowego Banku Polskiego 10-575 Olsztyn
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 11/17, pokoje od nr 101 do nr 109 oraz pokój 415 IV piętro (CIPON i BK III)

Biuro projektów Gdańsk

ul. Dyrekcyjna 6 pok. 15 i 15A
80-852 Gdańsk
tel. +48 58 666 99 24
kom./SMS 798 668 815