Przejdź do właściwej treści strony Przejdź do menu Przejdź do sekcji siedziby organizacji
  • edukacja pierwszej pomocy / szkolenia, zawody pierwszej pomocy, punkty edukacyjne/
  • ratownictwo / Grupy Ratownictwa : Olsztyn, Ostróda/ o pomoc socjalna / wydawanie odzieży, paczki świąteczne, wyprawki dla żaka/
  • działalność opiekuńcza nad chorym w domu / punkty opieki/
  • popularyzacja honorowego krwiodawstwa / Kluby HDK PCK, imprezy integrujące krwiodawców/
  • promocja zdrowia / Olimpiada, turnieje/
  • popularyzacja Międzynarodowego Prawa Humanitarnego / Konwencje Genewskie/
Prezes Zbigniew Zawadzki

Dane kontaktowe

Adres
10-527 Olsztyn, ul. Partyzantów 82
Telefon
89 527 23 93
Przekaż nam

Pomóż nam wspomagać niepełnosprawnych

1%
podatku

Warmińsko-Mazurski
Sejmik Osób
Niepełnosprawnych
Nr KRS 0000029987

Olsztyn - siedziba

Budynek Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
10-575 Olsztyn
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, pok. nr 14

NIP: 739-28-75-836
REGON: 510264945
KRS: 0000029987
Nr konta Bank Pekao S. A.: 47 1240 5598 1111 0010 6634 9328
Poczta epuap:
/W-MSON/wmsonepuap

Biuro projektów Olsztyn

Budynek Narodowego Banku Polskiego 10-575 Olsztyn
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 11/17, pokoje od nr 101 do nr 109 oraz pokój 415 IV piętro (CIPON i BK III)

Biuro projektów Gdańsk

ul. Dyrekcyjna 6 pok. 15 i 15A
80-852 Gdańsk
tel. +48 58 666 99 24
kom./SMS 798 668 815