Przejdź do właściwej treści strony Przejdź do menu Przejdź do sekcji siedziby organizacji

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego (PTSR) to jedyna ogólnopolska organizacja zrzeszająca osoby chore na stwardnienie rozsiane, ich rodziny i przyjaciół. Siedzibą Rady Głównej PTSR jest Warszawa. Misją PTSR jest poprawa jakości życia osób ze stwardnieniem rozsianym, zapewnienie im zgodnego ze standardami medycznymi dostępu do leczenia i rehabilitacji tak, aby mogli stać się pełnoprawnymi członkami społeczeństwa i prowadzić godne życie. Towarzystwo organizuje pomoc swoim członkom w rozwiązywaniu ich problemów życiowych poprzez informację, pomoc prawną i organizowanie samopomocy członkowskiej mającej na celu przeciwdziałanie uczuciu rezygnacji, bezwartościowości, osamotnienia i bezradności, szczególnie wśród osób najciężej poszkodowanych. Olsztyński Oddział PTSR gorąco zaprasza chorych, ich rodziny i przyjaciół. Spotykamy się w drugą sobotę każdego miesiąca o godzinie 11.00 w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Orłowicza 27. Infolinia o SM: 0-801-313-333 (koszt połączenia wg cennika rozmów lokalnych)

Prezes Urszula Dudko

Dane kontaktowe

Adres
10-437 Olsztyn, ul. Dworcowa 70/11
Telefon
89 539 92 75
Przekaż nam

Pomóż nam wspomagać niepełnosprawnych

1%
podatku

Warmińsko-Mazurski
Sejmik Osób
Niepełnosprawnych
Nr KRS 0000029987

Olsztyn - siedziba

Budynek Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
10-575 Olsztyn
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, pok. nr 14

NIP: 739-28-75-836
REGON: 510264945
KRS: 0000029987
Nr konta Bank Pekao S. A.: 47 1240 5598 1111 0010 6634 9328
Poczta epuap:
/W-MSON/wmsonepuap

Biuro projektów Olsztyn

Budynek Narodowego Banku Polskiego 10-575 Olsztyn
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 11/17, pokoje od nr 101 do nr 109 oraz pokój 415 IV piętro (CIPON i BK III)

Biuro projektów Gdańsk

ul. Dyrekcyjna 6 pok. 15 i 15A
80-852 Gdańsk
tel. +48 58 666 99 24
kom./SMS 798 668 815