Przejdź do właściwej treści strony Przejdź do menu Przejdź do sekcji siedziby organizacji

Podstawowe cele: – Pomoc w zabezpieczeniu godziwych warunków bytowych, zdrowotnych i kulturalnych osobom niepełnosprawnym; – Pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych na terenie całego kraju i z zagranicy z przeznaczeniem na poprawę życia osób niepełnosprawnych oraz ich integrację ze środowiskiem; – Współpraca z innymi stowarzyszeniami o podobnym zakresie działania. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Sądzie Rejestrowym w Olsztynie 31.08.2011 r. Status organizacji pożytku publicznego uzyskało 23.03.2004. W okresie swojej działalności Stowarzyszenie było organizatorem wielu imprez dla osób niepełnosprawnych o charakterze kulturalnym, artystycznym, sportowym, turystyczno-krajoznawczym i integracyjnym. Od 2004r Stowarzyszenie prowadzi Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych w procesie ich leczenia, z którego rocznie korzysta ponad 30 osób. Członkowie Stowarzyszenia są wolontariuszami.

Prezes Elżbieta Gawecka

Dane kontaktowe

Adres
Dom Pomocy Społecznej ul. Lipowa 1
Przekaż nam

Pomóż nam wspomagać niepełnosprawnych

1%
podatku

Warmińsko-Mazurski
Sejmik Osób
Niepełnosprawnych
Nr KRS 0000029987

Olsztyn - siedziba

Budynek Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
10-575 Olsztyn
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, pok. nr 14

NIP: 739-28-75-836
REGON: 510264945
KRS: 0000029987
Nr konta Bank Pekao S. A.: 47 1240 5598 1111 0010 6634 9328
Poczta epuap:
/W-MSON/wmsonepuap

Biuro projektów Olsztyn

Budynek Narodowego Banku Polskiego 10-575 Olsztyn
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 11/17, pokoje od nr 101 do nr 109 oraz pokój 415 IV piętro (CIPON i BK III)

Biuro projektów Gdańsk

ul. Dyrekcyjna 6 pok. 15 i 15A
80-852 Gdańsk
tel. +48 58 666 99 24
kom./SMS 798 668 815