Przejdź do właściwej treści strony Przejdź do menu Przejdź do sekcji siedziby organizacji

1/ Prowadzenie form działalności edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej, twórczej dla osób starszych i niepełnosprawnych. Włączanie osób starszych i niepełnosprawnych do systemu kształcenia ustawicznego poprzez stymulowania rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej Aktywizacja społeczna i poprawa jakości życia osób starszych i niepełnosprawnych Upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej. Kontakty z innymi UTW w Polsce. Stworzenie warunków do dobrego starzenia się. Współpraca zagraniczna oraz rozwijanie kontaktów między społeczeństwami Europy,ze szczególnym uwzględnieniem miast partnerskich Olsztyna. 2. Cele te realizuje się przez – wykłady, seminaria, dyskusje, konferencje naukowe. Praktyczne zajęcia z zakresu kultury fizycznej, nauka języków obcych, aktywna turystyka i krajoznawstwo. Zajęcia w sekcjach zainteresowań – malarstwo, radiestezja, astronomia i inne.Pomoc koleżeńska i praca społeczna indywidualna i grupowa na rzecz słuchaczy i domów dziennego pobytu. Współpraca z młodzieżą z UWM i innych uczelni Olsztyna Prowadzenie działalności kronikarsko-wydawniczej. Działalność statutowa- nieodpłatna.

Prezes Danuta Krzywosz

Dane kontaktowe

Adres
ul. Mrongowiusza 8/10; 10-537 Olsztyn
Telefon
089 523-65-89
Przekaż nam

Pomóż nam wspomagać niepełnosprawnych

1%
podatku

Warmińsko-Mazurski
Sejmik Osób
Niepełnosprawnych
Nr KRS 0000029987

Olsztyn - siedziba

Budynek Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
10-575 Olsztyn
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, pok. nr 14

NIP: 739-28-75-836
REGON: 510264945
KRS: 0000029987
Nr konta Bank Pekao S. A.: 47 1240 5598 1111 0010 6634 9328

Biuro projektów Olsztyn

Budynek Narodowego Banku Polskiego 10-575 Olsztyn
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 11/17, pokoje od nr 101 do nr 109 oraz pokój 415 IV piętro (CIPON i BK III)

Biuro projektów Gdańsk

ul. Dyrekcyjna 6 pok. 15 i 15A
80-852 Gdańsk
tel. +48 58 666 99 24
kom./SMS 798 668 815