Przejdź do właściwej treści strony Przejdź do menu Przejdź do sekcji siedziby organizacji

Wzrost kompetencji kadry drogą do samodzielności osób z niepełnosprawnościami

Zadanie realizowane jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Głównym celem zadania jest utrzymanie i podniesienie jakości udzielanego przez organizacje wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w kierunku ich większej integracji ze społecznością, aktywizacji, życiowej samodzielności.

Zadanie realizowane jest w okresie od 09 sierpnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Uczestnikami zadania mogą być pracownicy, wolontariusze i działacze WMSON i organizacji członkowskich.

Zadanie zakłada realizację następujących szkoleń:

  1. „Konstruktywistyczne metody wspierania klientów z niepełnosprawnościami” – szkolenie dla doradców i specjalistów ds. aktywizacji społeczno-zawodowej klientów – 32 godz.
  2. Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach – kurs podstawowy – celem szkolenia I stopnia TSR jest zapoznanie uczestników z filozofią tego modelu i podstawowymi narzędziami pracy – 70 godz.
  3. „Jak wspierać osobę niewidomą?” – celem szkolenia jest podniesienie wiedzy na temat funkcjonowania osób z niepełnosprawnością wzrokową oraz poprawnie wykonywana asysta osoby niewidomej i słabowidzącej – 10 godz.
  4. „Wsparcie osób z niepełnosprawnością ruchową” – celem szkolenia jest podniesienie i rozwiniecie kompetencji asystentów odnośnie wsparcia osoby z niepełnosprawnością poruszającą się na wózku – 15 godz.
  5. „Seksualność osób z niepełnosprawnościami” – treści szkolenia obejmują zagadnienia uwzględniające diagnozę potrzeb przydatną w pracy asystenta/pracownika z osobami z niepełnosprawnościami w zakresie problematyki dotyczącej sfery psychoseksualnej – 30 godz.
  6. „Asertywność i obrona przed manipulacjami” – warsztaty pod kątem pracy z osobami z niepełnosprawnością – 6 godz.
  7. „Stres i wypalenie zawodowe” – celem szkolenia Stres i wypalenie zawodowe jest uświadomienie uczestnikom czym jest stres i wypalenie zawodowe, jakie są jego przyczyny i objawy – 6 godz.

Udział we wszystkich szkoleniach jest bezpłatny.

Organizator będzie przekazywać na bieżąco organizacjom zrzeszonym w WMSON szczegóły dotyczące rekrutacji i organizacji poszczególnych szkoleń.

 

Kontakt do Koordynatora zadania: Piotr Miś e-mail: p.mis@wmson.pl, tel.fax 89 523 84 01.

obowiązek informacyjny WZROST KOMPETENCJI

Przekaż nam

Pomóż nam wspomagać osoby z niepełnosprawnością

1,5%
podatku

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Nr KRS 0000029987

Przekaż nam 1,5%
podatku
Pomóż nam wspomagać osoby z niepełnosprawnością

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Nr KRS 0000029987

Olsztyn - siedziba

Budynek Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
10-575 Olsztyn
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, pok. nr 14

NIP: 739-28-75-836
REGON: 510264945
KRS: 0000029987
Nr konta Bank Pekao S. A.: 47 1240 5598 1111 0010 6634 9328
Poczta epuap:
/W-MSON/wmsonepuap

Biuro projektów Olsztyn

Budynek Narodowego Banku Polskiego 10-575 Olsztyn
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 11/17, pokoje od nr 101 do nr 109 oraz pokój 415 IV piętro (CIPON i BK III)

Biuro projektów Gdańsk

ul. Dyrekcyjna 6 pok. 15 i 15A
80-852 Gdańsk
tel. +48 58 666 99 24
kom./SMS 798 668 815