Przejdź do właściwej treści strony Przejdź do menu Przejdź do sekcji siedziby organizacji

Rusza nowy Program – Opieka wytchnieniowa

09 lutego 2021

Nowy program skierowany do opiekunów osób z niepełnosprawnością

 

Program „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami”.

Okres realizacji zadania: 1.01.2021 r. – 31.12.2021 r.

Głównym celem zadania jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad 17 osobami (w tym nad 3 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności i 14 osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności), w województwie warmińsko-mazurskim.

Świadczona usługa wytchnieniowa stworzy opiekunom faktycznym możliwość samorealizacji i funkcjonowania w rolach zawodowych i społecznych, da możliwość odpoczynku fizycznego i psychicznego oraz pomoże w zwiększeniu kompetencji i wzbogaceniu narzędzi w pełnieniu roli opiekuna.

Dodatkowo, faktyczni opiekunowie będą mogli skorzystać ze wsparcia w postaci wzmocnienia psychologicznego, podniesienia kompetencji poprzez naukę technik wspomagania, pielęgnacji, prowadzenia działań rehabilitacyjnych w warunkach domowych, profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia.

Usługa będzie świadczona wg zasad Programu, z wykorzystaniem doświadczeń WMSON i modeli wypracowanych przez m.in. Fundację IMAGO.

W pierwszej kolejności przyjęci zostaną do programu opiekunowie dzieci i młodzieży i OzN ze znacznym stopniem, które mają niepełnosprawność sprzężoną, wymagają wysokiego poziomu wsparcia, stale przebywają w domu. Zakładamy 12 takich osób w programie. Przykładowe czynności wykonywane przez asystenta-opiekuna: pomoc w codziennych czynnościach, posiłki, ubieranie, czynności toaletowe, pomoc w edukacji, obsłudze sprzętów, rozwijanie pasji, rozmowy, wspólne czytanie. Działania dostosowane do indywidualnych potrzeb OzN i opiekunów.

Zadanie będzie realizowane na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Olsztyna i powiatu olsztyńskiego, gdzie mamy największe doświadczenie i rozeznanie potrzeb. W przyszłości chcielibyśmy w większym stopniu rozwijać usługi na kolejne powiaty z wykorzystaniem potencjału organizacji zrzeszonych w Sejmiku.

Możliwość składania kart zgłoszeniowych do 14.02.2021r.

Kontakt:
Marta Piotrkowska
tel. +48 511 090 332
Koordynator Programu

 

 

CEL PROGRAMU

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi,

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej

 

 

REALIZOWANE ZADANIA

Program realizowany jest w trzech formach:

  1. świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego,
  2. świadczenia usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem równoważnym, możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki

 

GRUPA DOCELOWA

Członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

 

EFEKTY PROGRAMU:

  1. czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację,
  2. wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne,
  3. podniesienie poziomu kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej poprzez naukę poprzez naukę technik wspomagania, pielęgnacji, prowadzenia działań rehabilitacyjnych w warunkach domowych oraz objęcie specjalistycznym poradnictwem w zakresie psychologicznych i społecznych aspektów wsparcia osób niepełnosprawnych, zagadnienia profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia.

 

 

Przekaż nam

Pomóż nam wspomagać osoby z niepełnosprawnością

1,5%
podatku

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Nr KRS 0000029987

Przekaż nam 1,5%
podatku
Pomóż nam wspomagać osoby z niepełnosprawnością

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Nr KRS 0000029987

Olsztyn - siedziba

Budynek Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
10-575 Olsztyn
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, pok. nr 14

NIP: 739-28-75-836
REGON: 510264945
KRS: 0000029987
Nr konta Bank Pekao S. A.: 47 1240 5598 1111 0010 6634 9328
Poczta epuap:
/W-MSON/wmsonepuap

Biuro projektów Olsztyn

Budynek Narodowego Banku Polskiego 10-575 Olsztyn
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 11/17, pokoje od nr 101 do nr 109 oraz pokój 415 IV piętro (CIPON i BK III)

Biuro projektów Gdańsk

ul. Dyrekcyjna 6 pok. 15 i 15A
80-852 Gdańsk
tel. +48 58 666 99 24
kom./SMS 798 668 815