Przejdź do właściwej treści strony Przejdź do menu Przejdź do sekcji siedziby organizacji

Zatrudnienie Wspomagane IV

„Zatrudnienie Wspomagane” jest to cykl projektów prozatrudnieniowych, wykorzystujący metodę zatrudnienia wspomaganego. Pierwszy projekt został przez nas zrealizowany w 2015 roku. Głównym celem projektu jest pomoc w znalezieniu i utrzymaniu zatrudnienia przez osoby  z niepełnosprawnością. Naszymi działaniami objęliśmy wsparciem około 400 osób. W każdej
z edycji projektu udało nam się osiągnąć wysokie wskaźniki zatrudnienia (wskaźnik zatrudnienia powyżej 50%).

Jesteś osobą z niepełnosprawnością, która chce podjąć pracę – skontaktuj się z nami!

Wspieramy osoby z wszystkimi rodzajami niepełnosprawności, posiadamy doświadczoną kadrę!

Obecnie (marzec 2019r.) rozpoczynamy rekrutację do drugiej edycji projektu ZW IV, poszukujemy 30 osób posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

odtworz wideo
odtworz wideo
odtworz wideo
odtworz wideo

DLA KOGO?

Projekt kierowany jest do osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym, umiarkowanym i lekkim (ze stopniem lekkim do 10% uczestników), niezatrudnionych, w wieku 18-64 lata, w szczególności do mieszkańców Olsztyna i powiatu olsztyńskiego, ostródzkiego, iławskiego, lidzbarskiego, mrągowskiego, nidzickiego, szczycieńskiego.

 

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest pomoc uczestnikom projektu w znalezieniu, podjęciu i utrzymaniu zatrudnienia na rynku pracy.

 

JAK PRACUJEMY?

W projekcie wykorzystywana jest metoda zatrudnienia wspomaganego realizowana jest zgodnie ze standardami Europejskiej Unii Zatrudnienia Wspomaganego.

Osoby z niepełnosprawnościami, uczestnicy projektu, uzyskują w procesie aktywizacji społeczno-zawodowej profesjonalne, kompleksowe wsparcie trenera pracy i psychologa. Kim jest trener pracy oraz jakie zadania ma postawione można przeczytać w zakładce trener pracy- zapraszamy do lektury!

Proces zatrudnienia wspomaganego polega na ścisłej współpracy trenera pracy z pracodawcą, ułatwia pracodawcy zatrudnienie odpowiednich kandydatów i oferuje wsparcie podczas wdrożenia nowego pracownika na stanowisku pracy.

REZULTATY PROJEKTU:

 • uczestnik projektu znajduje i utrzymuje pracę, także na otwartym rynku pracy
 • uczestnik projektu staje się cenionym pracownikiem i współpracownikiem, pełnoprawnym członkiem zespołu
 • pracownik ma możliwość rozwijania kariery zawodowej

 

MOŻLIWE FORMY WSPARCIA:

 • Indywidualna praca z trenerem pracy, również na stanowisku pracy, w początkowym okresie nowej pracy
 • Indywidualne oraz grupowe wsparcie psychologiczne, dostosowane do specyficznych potrzeb osób
  z niepełnosprawnościami, obejmujące takie tematy jak: asertywność, komunikacja, autoprezentacja, radzenie sobie ze stresem i konfliktem
 • Indywidualna diagnoza praktycznych umiejętności zawodowych w rzeczywistych bądź symulowanych warunkach pracy, kilkudniowe próby pracy – sprawdzenie się na różnych stanowiskach pracy
 • Staże zawodowe- odpowiadające na potrzeby i aspiracje uczestnika, 3 miesięczny okres stażu ma pozwolić na pozyskanie miejsca pracy
 • Zatrudnienie oraz monitoring pracy w zakładzie pracy, celem utrzymania miejsca pracy
 • Dodatkowo osoby z niepełnosprawnością będą mogły skorzystać ze wsparcia asystenta funkcjonalnego, np. osoby
  z niepełnosprawnością ruchową, osoby niewidome (przewodnik), osoby niesłyszące (tłumacz języka migowego).

 

Uczestnicy zamiejscowi otrzymają zwrot kosztu dojazdu, stażyści – stypendia stażowe.

Projekt jest dofinansowany ze środków PFRON.

 

BIURO PROJEKTU

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie, mogą uzyskać dodatkowe informacje w biurze projektu:
Olsztyn: Al. Marszałka J. Piłsudskiego 11/17 pok. 109, e-mail: zw.sejmik@wp.pl,
tel./faks 89 523-84-01, tel./sms 504 830 584.

Przekaż nam

Pomóż nam wspomagać osoby z niepełnosprawnością

1%
podatku

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Nr KRS 0000029987

Przekaż nam 1%
podatku
Pomóż nam wspomagać osoby z niepełnosprawnością

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Nr KRS 0000029987

Olsztyn - siedziba

Budynek Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
10-575 Olsztyn
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, pok. nr 14

NIP: 739-28-75-836
REGON: 510264945
KRS: 0000029987
Nr konta Bank Pekao S. A.: 47 1240 5598 1111 0010 6634 9328

Biuro projektów Olsztyn

Budynek Narodowego Banku Polskiego 10-575 Olsztyn
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 11/17, pokoje od nr 101 do nr 109

Biuro projektów Ostróda

Centrum Użyteczności Publicznej
Powiatu Ostródzkiego
ul. Jana III Sobieskiego 9, pok. nr 121
14-100 Ostróda

Biuro projektów Gdańsk

Aleja Jana Pawła II 20,
pok. nr 323, 324 (III piętro)
80-462 Gdańsk
tel. +48 58 666 99 24
kom./SMS 798 668 815